Skip to main content

Karakour Nation

Parkour & Martial Arts Coaching

Be Free & Find Your Way

NudeRijk - Een vrolijke en bewegende buurt

Pitch | Updates | Plan van aanpak

Draag bij

Doel

Doel voor de wijk

In de wijk 'De Nude' in Wageningen leeft de wens om het groen uit te breiden, de openbare ruimte op te knappen en meer verbondenheid te creëren. Tevens leeft in de wijk de wens van een gezonde leefomgeving en dat bewoners verantwoording voor hen wijk nemen door zelf onderhoud uit te voeren, activiteiten te organiseren en afval te rapen. Het zal een wijk worden waar je veilig woont, een aantal van je buren kent, gemakkelijke uitwisseling plaats vindt en regelmatig samen wordt gegeten, gedronken en gekletst. Bewoners zullen zich niet eenzaam hoeven te voelen en buren zullen een oogje in het zeil houden als het gaat om kwetsbare bewoners. Kinderen zullen zich naast school verder kunnen ontwikkelen en zich gezien en gehoord voelen. Zij zullen in een wijk opgroeien waar bewoners wat voor elkaar over hebben. Het zal de leukste, inclusiefste en gezelligste wijk van Wageningen worden. Tevens zal een impuls aan de inzet van de vele bewoners en professionals gegeven worden. Over het algemeen zal de leefbaarheid in onder ander de buitenruimte aanzienlijk verbeterd worden, meer mensen buiten zijn en de wijk schoner worden. Door eigenaarschap te nemen voor plaatsen en dat mensen meer tijd buiten doorbrengen, zal de preventie verbeteren. Verder zal de sociale controle en harmonie in de wijk toename. Tenslotte zullen bewoners niet alleen met elkaar, maar ook meer binding met de natuur krijgen.

 

Gewenste Aanpak

Om mensen in goede harmonie te laten leven, ontmoeten en gemeenschapszin te bevorderen en de ander doelen te behalen zal het contact tussen bewoners met verschillende behoeftes gestimuleerd worden, mensen te weten komen hoe ze anderen in de wijk kunnen ontmoeten en verdere barrières verholpen worden. Hierbij zal bijzonder aandacht besteed worden aan mogelijkheden voor bewoners met beperkingen en bewoners die taalbarrières ervaren. Daarnaast moet met bewoners van verschillende leeftijden, alleenstaanden, families, studenten en kinderen uit verschillende culturen rekening worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en er meer kans gelijkheid ontstaan, zullen zij aan andere culturele uitingsvormen blootgesteld worden.

Dit vraagt om voldoende en aantrekkelijke buitenruimte waarbij op het dorpse karakter en gevoel verder geborduurd word. Tevens vereist dit volgens het plan een modernere uitstraling van de omgeving en dat bewoners weer meer binding met groen en elkaar krijgen. Hierbij horen ook moderne sporten en concepten. De uitstraling zal daarbij aan sluiten bij de bijzondere 50-jarige infrastructuur en het reeds aanwezige groen en water. Voor het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving worden tevens eetbaar groen, lokale biodiversiteit en natuur die mensen met elkaar verbindt als cruciaal geacht. Hierbij spelen beurtgroen dat door de bewoners beheerd wordt en een prikkelend, inspirerende en informatieve route met portretten van bewoners, recepten, een voedselbos en meer een centrale rol. Tenslotte wordt het van groot belang geacht dat de wijk integraal aangepakt wordt en met de bewoners samengewerkt wordt.

Groen van Prinsterer plein

Voor het Groen van Prinsterer plein met accent op bewegen, sport en picknick worden in de dorpendeel voor de Nude enkele verdere wensen genoemd. Ten eerste zal het plein alle seizoenen van het jaar gebruikt kunnen worden en bewoners uit verschillende culturen maaltijden, waaronder BBQs en picknicks, kunnen houden. Hiervoor wordt gewenst om de grote tafel te vernieuwen. Daarnaast zal het speelgebied op een veilig manier vernieuwd worden zo dat het geschrikt is voor de vele kinderen met verschillende achtergronden en behoeftes en ontmoeten tussen ouders en verzorgers bevordert. Uiteraard zal het beurtgroen met boule de joule behouden blijven. Met oog op bewegen is de wens dat mensen zonder betalen en wanneer ze dit willen kunnen bewegen. Dit omdat het voor een aantal mensen uit deze wijk om financieel of andere redenen niet mogelijk is om naar een sportschool of vereniging te gaan. Om voor hen sport en bewegen toegankelijk te maken worden beweeg/sporttoestellen voorgestelde aangezien bewoners zonder een introductie nodig te hebben weten hoe deze te gebruiken zijn. Een ander wens zijn muurschilderingen. Verder werd de wens geuit om het voetbal- en basketbalveld uit te rusten met kunstgras, een volleybalveld te realiseren en de mogelijkheid te hebben om een tent op te zetten voor activiteiten. Tenslotte zal het plein een plein voor de wijk worden dat geen overlast veroorzaakt. Dit houdt onder ander in dat het geen hangplek wordt, het niet te veel door bedrijven uitgebuit wordt en vooral geen geluidsoverlast veroorzaakt zo als dit bij de door Infinity Freerun en SilverbackZ ontworpen 'Calisthenics & Freerun Park' aan de Nobelweg wel het geval is welke voornamelijk door de GoalTrainers uitgebuit wordt.

 


Kort gezegd, het doel is een prettige, veilige en schone omgeving die bewoners verbindt en beweging en gezondheid stimuleert; ongeacht leeftijd, ervaring, vermogen of achtergrond.


Eerste invulling Groen van Prinsterer plein

Algemeen

In de impressie zie je dat natuurelementen in de nieuwe uitstraling beeldbepalend zijn. De wens om op de waterpartijen in de wijk verder te borduren hebben we vertaald naar een dynamisch ontwerp. Daarnaast behouden we het beurtgroen en knappen de boule de joule baan op. Tevens hebben we de hoeveelheid groen verhoogd dat door de beurt onderhouden kan worden en lokale biodiversiteit en eetbare planten kan bevatten.

Voor het bevorderen van verbinding is interactie tussen verschillende groepen cruciaal. Daarom hebben we voor een vloeiend overgang tussen de gebieden en multifunctionaliteit gekozen. Dit bevorderd interactie tussen mensen van verschillende leeftijden met verschillende interesses en vaardigheden. Tevens zorgt de multifunctionaliteit ervoor dat de ruimte waarde voor bewoners met de meest uiteenlopende behoeftes en wensen heeft. Het maakt de ruimte ook toegankelijk voor mensen met beperkingen en alle ander bewoners. Met oog op een inclusie wijk die een ieder iets bied hebben we ervoor gekozen om voor voetbal en basketbal het dichtbijgelegen plein van de Basisschool OBS de Wereld, welke onderdeel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de dorpendeal, met kunstgras op te knappen. Voor het verbinden van mensen is tevens het reduceren van barrières van groot belang. Spelen en bewegen spelen hierbij een bijzondere rol. Door de universaliteit van spelen, bewegen, lachen, creatief bezig zijn en ontdekken, doorbreken de activiteiten taalbarrières en barrières tussen geslachten, leeftijden en culturen.

Gezondheid, bewegen en speel gaan hand in hand. Om bewegen en spelen te bevorderen is het belangrijk dat het zo toegankelijk mogelijk is en er iets voor een ieder is. Dit betekent dat iedereen zich welkom moet voelen om op een plek te trainen en dit zonder oordeel kan doen. Verder moeten er veel mogelijkheden zijn voor beginnende en gevorderde sporters/bewegers. Dit maakt het niet alleen toegankelijk voor alle niveaus, het maakt het ook interessant en helpt bij het opbouwen van een ondersteunende gemeenschap waar bewoners elkaar helpen en inspireren. Een ondersteunende gemeenschap betekent dat nieuwe mensen meer zelfvertrouwen hebben om te bewegen en, indien nodig, advies kunnen krijgen. Mensen moeten bewegen ook in hun persoonlijke agenda kunnen inpassen. Het moet mogelijk zijn om spontaan en zonder verplichtingen en geld of apparatuur te kunnen sporten. Idealiter kunnen mensen daarnaast sporten zonder dat ze een partner of team nodig hebben. Om die reden hebben we voor gebieden gekozen die zo veel mogelijk verschillende mogelijkheden bieden met als centerpiece de beweegpark.

Bij de verdere uitwerking letten we erop dat het park op lange termijn interessant blijft. Dit garandeert dat het enthousiasme en de voordelen niet van korte duur zijn, maar individuen in staat blijven om te groeien en dat de buurt er ook op de lange termijn van profiteert. Dit voorkomt dat de waardering voor het park afneemt en hij verwaarloosd. Voor parkour-atleten is een vereiste om plekken interessant te houden en groei mogelijk te maken, dat ze traceurs en traceuses in staat stellen om flow te oefenen, uitdagingen te vinden en creatief te zijn, ongeacht hun ervaring. Goed ontwikkelde parken laten dit toe. Verstelbare en uitbreidbare ontwerpen verbeteren de toekomstbestendigheid.

Natural Play

De natuurlijke speelplaats tillen we naar een hoger niveau door de speel mogelijkheden voor kinderen uit te breiden. Daarnaast letten we erop dat de speeltuin ook mogelijkheden voor volwassenen bied zo dat zij samen met hen kinderen kunnen spelen en bewegen. Op deze manier bevorderd de speeltuin de gezondheid bij ouders en verzorgers. Uiteraard bevorder samen spelen de binding tussen ouder/ voegt en kind. Wij verbeteren ook de ontmoetings- en rustmogelijkheden tussen de ouders en verzorgers van de kinderen en dus de sociale cohesie. Door de keuze voor een natuurlijke speelruimte komen kinderen in de natuur terecht wat de binding met de natuur bij de bewoners bevorderd. Uiteraard voldoet dit gebied aan het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).

Pump track

De pump track is een kunstwerk met een functie. Het stelt mensen met mountainbikes, rolstoelen, BMX, skateboards en andere voertuigen in staat om door "pompen" te rijden, wat betekent dat er momentum wordt gegenereerd door op en neerwaartse lichaamsbewegingen, in plaats van te trappen of te duwen. Aan de zijkant gaat de pump track over in een verhard wandelpad dat het park toegankelijk maakt voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Het dynamische ontwerp vertegenwoordigt zowel de dynamiek van de natuur als de vloeibaarheid van water. De structuur vertegenwoordigt ook het leven. Het begint bij de heuvel en de speeltuin, die de energie van de jeugd vertegenwoordigt. De hobbels symboliseren de uitdagingen die men tijdens het leven tegenkomt.

Beweegpark

De beweegpark is het centerpiece. Bewoners kunnen Calisthenics, evenwicht, Parkour/ freerunning, kracht, uithoudingsvermogen en meer trainen. Daarbij liegt de focus op body weight training en natuurlijke en praktische bewegingen. Daardoor is geen equipement, niet eens een bal, nodig waardoor het ook voor mensen met een laag inkomen toegankelijk is. Daarnaast integreert het park slacklining voor extra veelzijdigheid en er zijn zelfs (bevestigingen voor) bokszakken! Uiteraard kan het park ook voor het opwarmen voor hardlopen, verstoppertje en strategische spelen gebruikt worden. Met creativiteit zijn de mogelijkheden eindeloos! Voor extra inspiratie en toegankelijkheid visualiseert een speels design basis technieken. Te denken valt bijvoorbeeld aan gekleurde routes langs verschillende obstakels en oefeningen. Daarnaast integreren we in het ontwerp bordjes met ideeën voor oefeningen. Het park bied oefeningen voor een ieder, ongeacht leeftijd, interesse, ervaring, vermogen of achtergrond.

De taalloze natuurlijke en praktische bewegingen die het park bied vergroten zelfvertrouwen en bevorderen vaardigheden voor het dagelijkse leven. Goed evenwicht helpt bijvoorbeeld met het voorkomen van vallen en het aantrekken van schoenen. Er kan ook doelgericht aan valbreken gewerkt worden. Daarnaast stimuleert het park creativiteit, aanpassingsvermogen en sociale vaardigheden. Uiteindelijk vergroot het iemands capaciteit voor het leven.

Doordat mensen in hen eentje kunnen trainen is het park ook geschrikt voor introverte mensen en mensen met autisme. De 'coolness factor' van Freerunning en het open ontwerp motiveert hangjongeren om te sporten. Tijdens het trainen ontwikkelen zij spelend discipline en doorzettingsvermogen. Zij leren dat ze situaties in hun voordele kunnen gebruiken en hen doelen kunnen behalen. Daarnaast nemen ze een gezonde levensstijl aan. Ze worden een waardevol deel van de maatschappij!

Multifunctionaliteit betekend niet alleen efficiënt gebruik van de ruimte. Het brengt mensen met verschillende behoeften, vaardigheden en leeftijden bij elkaar. Hen gemeenschappelijk interesse in bewegen verbind hen. Daarnaast zorgt multifunctionaliteit voor een hoge gebruikswaarde aangezien het iets voor een ieder bied. De hoge gebruikswaarde blijft bestaan, omdat bewoners altijd nieuwe uitdagingen en mogelijkheden kunnen vinden waardoor het nooit gaat vervelen. Dit in tegenstelling tot ontwerpen en toestellen die specifieke functies dicteren. De hoge gebruikswaarde zijn de bewoners/ gebruikers zuinig op hen park en houden hem netjes. Hij heeft slechts af en toe een schoonmaakbeurt met een hogedrukspuit nodig. Om de waarde en persongelijkheid van het park voor de bewoners verder te vergroten kunnen bewoners muurschilderingen aanbrengen.

Sportgroen

Het sportgroen vormt de overgang tussen het actieve gedeelte en de eethoek. Dit gebied is zowel geschrikt voor vlakke grond sporten als ook voor rust en gezelligheid. Enkele mogelijkheden zijn een boek lezen, in de zon liegen, yoga, picknicken, gymnastiek, dance, met vrienden chillen en Tai Chi. Het is ook mogelijk om met rugzakken als doelen voetbal te spelen of een badminton net te plaatsen. Ten slotte kan hier een tent voor activiteiten opgezet worden.

Eethoek

De picknick tafel bij de eethoek vernieuwen we en vullen we aan met BBQs zo dat bewoners weer verschillende culturele maaltijden aan de buitenlucht met elkaar kunnen hebben. Hierbij komt ook de opslag terug welke bijvoorbeeld als speel- of sport-o-theek kan fungeren. Er kunnen onder ander ballen, badmintonnetten en ander sportattributen bewaard worden.


Samenvatting

Dit ontwerp stimuleert bewoners om te bewegen, experimenteren en te spelen. Het steelt de bewoners in staat om hen favoriete activiteiten uit te oefenen en bied iets voor iedereen, ongeacht leeftijd, interesse, ervaring, bekwaamheid, achtergrond en financieel situatie. Hierdoor wordt de wijk leefbaarder en vrolijker. Door de veelzijdigheid, hoge gebruikswaarde en het grote aantal interacties draagt het ontwerp bij aan een hechte buurt waar mensen hen volledig potentiaal ontwikkelen. We zien oudere mensen in parken spelen, leeftijden integreren en stereotypen doorbreken. Doordat bewoners de park waarderen zijn ze er zuinig op en voorkomen vervuiling. Hierdoor zijn schoonmaak- en onderhoudsactiviteiten nauwelijks nodig.


Aanvullende Mogelijkheden & Diensten

Wij kunnen tevens een multi functionele slinger van verbinding ontwikkelen welke als verlenging van de achtertuin fungeert en ontmoeten verder stimuleert. Mindervaliden en ouderen van dagen maar natuurlijk ook andere bewoners kunnen elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de wandeling naar de lokale supermarkt en terug. Daarnaast kunnen bewoners in deze multifunctionele prieeltjes verschillende activiteiten beoefenen zo als tuinieren, buiten werken, met flatgenoten eten, spelen en tussen het werk bewegen. Dit bevorderd de gezondheid van de bewoners door een sedentaire levensstijl tegen te gaan en doordat zij meer buiten zijn. Het zorgt ook voor een verder toename van interacties en dus het tegengaan van eenzaamheid.

Tijdens de gesprekken over het plein gaaf de wijkaanjager aan dat de bewoners terughoudend zijn tegenover nieuwe dingen. Daarom wil de wijkaanjager workshops organiseren waar bewoners nieuwe activiteiten kunnen proberen en beleven. Ik kan voor parkour workshops voor volwassenen en ouderen zorgen. Daarnaast kan ik parkour improvisatie dans workshops organiseren. Mogelijk geeft Bransz freerun workshops voor kinderen.

Ik kan ook Leave No Trace JAMs en introductiesessies/ trainingen organiseren die de parkour en freerun community verder uitbouwen en aan een schone wijk bijdragen. Tijdens de introductiesessies leren de deelnemers de basis waarna ze beter zelfstandig kunnen doorgaan en elkaar kunnen inspireren. Leave No Trace JAMs richten zich op het opschonen van de wijk met plezier en het bijbrengen van een gevoel van verantwoordelijkheid bij de deelnemers voor hun omgeving. Iedereen, ook bewoners met een beperking of zonder ervaring, kan deelnemen aan Leave No Trace JAMs.

In de dorpendeal wordt het creëren van een prikkelend, inspirerende en informatieve route langs verschillende (buurt)groene projecten met voedsel genoemd. Deze zullen met bordjes waarop QR codes naar foto’s of filmpjes met informatie en persoonlijke verhalen verwijzen uitgelicht worden. Hiervoor zullen levensverhalen en anekdotes van bewoners verzameld en in beeld vastgelegd worden. Daarnaast zullen diverse verbindende activiteiten die in de wijk plaats vinden in beeldvorm vastgelegd worden. Er wordt verder aangegeven dat bij voorkeur met lokale bedrijven gewerkt wordt. Afhanggelijk van de specifieke wensen kan dit door Guido Bartels Photography gedaan worden. Indien het niet binnen de specialisaties van Guido Bartels Photography valt kan Guido Bartels Photography helpen met het vinden van een lokale foto- of videograaf.