Skip to main content

Karakour Nation

Parkour & Martial Arts Coaching

Be Free & Find Your Way

NudeRijk - Een vrolijke en bewegende buurt

Pitch | Updates | Plan van aanpak

Draag bij

NudeRijk

Een vrolijke en bewegende buurt

Idee:

Het idee is om een op het Groen van Prinsterer plein een Movementpark te realiseren welke bewoners zelf gebruiken en waar verschillende sport providers sessies organiseren. Verder zullen multifunctionele ruimtes bij de flats tussen de Schaepmanstraat en Lawickse Allee gecreëerd worden. Dit zal in samenwerking met de bewoners geburen zo dat de ontwerpen best mogelijk aan de behoeftes van de bewoners aansluiten. Hierdoor ontstaat een prettige en gezonde leefomgeving die onder ander bewegen, ontmoeten, cohesie, [...] stimuleert en bevorderd.

Aanleiding:

In de wijk zijn twee voetbal en basketbal velden met vlak bij een tafeltennistafel (Groen van Prinsterer plein en plein bij OBS de Wereld). Er zijn echter weinig mogelijkheden voor ander beweegactiviteiten. Verder is het voor een aantal bewoners van de wijk uit financiële of om andere redenen niet mogelijk om naar een sportschool of vereniging te gaan. Bewegen is echter van cruciaal belang voor het fysieke en mentale welzijn. Daarnaast zie ik veel kinderen die geïnspireerd raken en mee willen doen als ze iemand parkour zien trainen. Ook veel ouderen geven aan geïnteresseerd te zijn in het verbeteren van hun vaardigheden.

Verder zijn de ontmoetingsplekken bij de flats tussen de Schaepmanstraat en Lawickse Allee behoorlijk verouderd of zelfs kapot, hebben een droevige uitstraling en bieden weinig verschillende mogelijkheden. Een gevolg hiervan is dat de wijk alleen voor enkele bewoners op bepaalde momenten mogelijkheden bied waardoor mensen weinig buitenhuis verblijven. Buitenhuis verblijven is echter van van groot belang voor welzijn, ontmoeten, verbinden, waardering van de omgeving, tegen gaan van eenzaamheid, bevorderen van sociale vaardigheden en meer

Doel:

De realisatie van een movementpark op het Groen van Prinsterer plein en multifunctionele ruimtes bij de flats tussen de Schaepmanstraat en Lawickse Allee heeft meerdere doelen. Het hoofddoel is het creëren van een vrolijke, gezonde, kleurrijke, actieve, hechte en gezellige buurt. Dit omvat het samenbrengen van mensen, het verbeteren van het wederzijds begrip en het verbeteren van het persoonlijk welzijn.

Hierbij is het onder ander belangrijk om ontdekken, spelen en bewegen te stimuleren. Deze activiteiten behouden en verbeteren het fysieke en mentale welzijn, de creativiteit, het zelfvertrouwen, de gezondheid, de ontwikkeling van iemands volledige potentieel en nog veel meer. Zo dragen ze bij aan geluk en een vrolijke buurt. Een ander belangrijk aspect is het ondersteunen en bevorderen van vaardig bewegen aangezien dit bijdraagt aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en veiligheid. Hierdoor kan iemand onder meer zelf boodschappen doen, vallen voorkomen en vrij bewegen. Een vaardig lichaam zorgt ook ervoor dat ongelukken niet tot blessures leiden. Hiervoor is het noodzakelijk om het verbeteren van praktisch bewegingsvaardigheden zo als bv. balans, ruimtelijk inzicht, etc. voor iedereen toegankelijk te maken en te stimuleren, ongedacht achtergrond, bekwaamheid, of financiële situatie. Verder zal het ontmoeten van like minded en ander sporters zo wie 'niet-sporters' bevorderd werden. Ten slotte is het belangrijk dat 'niet-sporters' zich welkom voelen en veilig om met sport te beginnen.

Een ander belangrijk punt is het bevorderen van verblijven in de openbare ruimte. Dit creëert een gevoel van verbondenheid, wat het persoonlijk welzijn en de waardering van het individu voor de buurt vergroot, wat leidt tot meer betrokkenheid en een gelukkiger leven. Meer verblijven in de openbare ruimte leid ook tot meer interactie tussen bewoners wat aan sociale cohesie, een veilig omgeving, sociale vaardigheden en meer bijdraagt. Dit draagt op zijn buurt bij aan het welzijn. Hiervoor is het belangrijk dat de openbare ruimte aansluit bij de interesse van de individuele bewoners en hen de mogelijkheid bied om hen favoriete activiteiten veilig en in goede harmonie met anderen te beoefenen. Het beoefenen van verschillende en hen favoriete activiteiten bevorderd zelfontplooiing. Zeker voor de betrekkelijk kleine flats waar in een aantal gevallen meerdere personen onderdak vinden is dit belangrijk. Anderzijds wonen er veel alleenstaande mensen die rondom ontmoetingsplekken desgewenst nieuwe contacten kunnen opdoen.

Doelgroep:

De doelgroep is iedereen van 0-110 jaar. Om ruimtes te creëren die zo goed mogelijk bij de verschillende wensen en mogelijkheden van de bewoners aansluit wordt onder ander rekening gehouden met leeftijd, ervaring, inkomen, bekwaamheid, achtergrond en interesses.

Beschrijving project:

Movement park

Goed ontworpen openbare beweegfaciliteiten maken sporten toegankelijk / laagdrempelig en aantrekkelijk. Ze stellen mensen ook in staat te bewegen wanneer zij dit willen ongeacht hen financiële situatie. Hierdoor dragen ze aan fysieke en mentale gezondheid bij. Parkour heeft hierbij een sleutelfunctie omdat het door iedereen beoefend kan worden en een uitdagingen voor een ieder bied terwijl het fun is en kleine spontaan bewegingen / oefeningen stimuleert. Bij kleine spontane bewegingen kan bijvoorbeeld aan, op weg naar werk, een evenwichtsbalk gebruiken gedacht worden. Parkour bevorderd ook aspecten als creativiteit, zelfvertrouwen en vaardig bewegen. Doordat parkour natuurlijke en praktische bewegingen bevat die iedereen kan uitvoeren, ongeacht leeftijd, ervaring, bekwaamheid of achtergrond kan het door iedereen beoefend worden. Daarnaast vereist parkour geen equipement behalve een geschikte omgeving waardoor het ook toegankelijk is voor mensen met weinig geld. Voor parkour is niet eens een bal of partner nodig.

Het Groen van Prinsterer plein en het plein bij OBS de Wereld worden integraal benaderd. Bij het basketbal- en de voetbalveld bij OBS de Wereld kunnen de tegels door kunstgras worden vervangen om dit op te waarderen. Tegenover van het veld kan een volleybalveld realiseert worden. Door een slim design gaat het Groen van Prinsterer plein mogelijkheden bieden voor veel verschillende andere sport activiteiten.

De movementpark bij het Groen van Prinsterer plein zou onder ander mogelijkheden voor bolderen, kracht training, fitness, calisthenics, parkour, freerunning, survival, evenwichtsoefeningen, slacklining, skateboarding en meer kunnen bieden. Dit kan goed met mogelijkheden om te spelen gecombineerd worden. Enkele mogelijkheden zijn verstoppertje, tag, chase tag, en paintball met foam guns. Daarnaast zijn verschillende sporten (bv. klimmen) voor kinderen interessant. Verder kunnen in het ontwerp ook toestellen als glijbanen integreert worden. Het opnemen van een deel met gras voegt mogelijkheden toe voor yoga, danse en martial arts. Door gebruik van backpaks of vaste doelen kan het gras gedeelte voor nog meer activiteiten gebruikt worden. Het park kan ook goed met mogelijkheden voor bijvoorbeeld picknicks en BBQs samen gaan. Hierdoor brengt het park verschillende sporters samen. Het park zal ook niet-sporters aantrekken en stimuleren om actiever te worden. Zij kunnen er oefeningen op hen niveau vinden en ervaren mensen die hen guidance kunnen geven.

Welke activiteiten het park precies gaat bieden wordt samen met de bewoners van de Nude bepaald. Om een zo volledig mogelijk plaatje te krijgen van wat de bewoners van de Nude van een movement park verwachten en niet alleen van betrokken bewoners wordt onder ander van een enquête gebruik gemaakt. Vervolgens zal het ontwerp in samenwerking met PK Designs ontwikkeld worden aangezien zij ervaring hebben in het ontwikkelen van multifunctionele sportparken met cross over elements die in de omgeving opgaan. Aansluitend wordt het park door lokale bedrijven en mogelijk bewoners gebouwd. Het betrekken van bewoners bij de bouw en personaliseren door bv. tekeningen en verven maar ook meedenken draagt bij aan de betrokkenheid van de bewoners en dat zich zich met het park identificeren. Hierdoor en door het intense gebruik gaan ze op het park letten en het bijvoorbeeld schoon houden.

Multi functional spaces

Multifunctionele ruimtes en ontwerpen tussen de flats stellen aanwonende individuen in staat de ruimte voor meer activiteiten te gebruiken. Een individu kan de plek bijvoorbeeld het ene moment gebruiken om te zonnebaden en het andere moment om te badmintonnen. Dit betekent dat individuen meer in de ruimte gaan verblijven en gebruiken. Als gevolg ontwikkelen ze een gevoel van verbondenheid en waarderen ze de ruimtes. De hogere waarde van de ruimtes zorgt ervoor dat mensen voor de ruimtes zorgen, wat resulteert in beter onderhoud en minder zwerfafval. Daarnaast maken multifunctionele ontwerpen de ruimte ook interessant voor verschillende groepen. Hierdoor worden de ruimtes niet alleen door een klein groep op bepaalde momenten gebruikt, maar worden deze veel door de omwonenden gebruikt. Dit leid tot levendige ruimtes waar mensen verschillende standpunten leren kennen en wederzijds begrip ontwikkelen. Dit vergroot de samenhang, versterkt de sociale banden en draagt ​​bij aan een veilig gevoel. Ze zullen ook nieuwe ideeën uitwisselen en ontwikkelen. Dit stimuleert de creativiteit. Kinderen leren respect en verbeteren hun sociale vaardigheden doordat ze rekening moeten houden met andere gebruikers en hun interesses. Een ruimte die door verschillende mensen wordt gebruikt versterkt de identiteit van het individu. Het sterke gebruik resulteert in een veilige buurt, doordat criminele activiteiten niet onopgemerkt blijven en bewoners op elkaar letten. Uiteindelijk dragen multifunctionele ruimtes aan de leefbaarheid van de omgeving en het welzijn bij.

De multifunctionele ruimtes en ontwerpen kunnen mogelijkheden om buiten te werken, tuinieren, spelen, met vrienden en buren buiten eten en veel ander activiteiten bieden. Een cruciale functie is dat de ruimtes mogelijkheden om te bewegen bieden en dit stimuleren. Hierbij gaat het niet om uitgebreide trainingsmogelijkheden, maar bijvoorbeeld mogelijkheden om tussen het werken te bewegen. Dit is van belang om een sedimentair levensstijl tegen te gaan, bewegen te stimuleren en gezondheid te bevorderen. Uiteraard is het van belang dat de pleintjes aantrekkelijk eruit zien. De pleintjes kunnen ook een slinger van verbinding met banken door de wijk heen vormen waardoor mindervaliden en ouderen van dagen maar natuurlijk ook andere mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens de wandeling naar de Hoogvliet en weer terug naar huis. Met onderwerpen als groen en afval kan ook rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld kan een afvalspeel mensen stimuleren om afval in de afvalbak te gooien in plaats van op straat.

Voor het beste resultaat is het van groot belang dat de ruimtes zo goed mogelijk bij de behoeftes van de bewoners aansluiten. Daarom wordt samen met de omwonenden flatbewoners bepaald welke functies de pleintjes precies gaan bieden en wat verder van belang is. Om een zo volledig mogelijk plaatje te krijgen van wat de bewoners van de pleintjes verwachten wordt onder ander van een enquête gebruik gemaakt. Vanwege de beperkte ruimte is een slim ontwerp cruciaal. Het ontwerp wordt in samenwerking met PK Designs ontwikkeld aangezien zij ervaring hebben in het ontwikkelen van aantrekkelijke multifunctionele community activating spaces die in de omgeving opgaan. Aansluitend worden de pleintjes door lokale bedrijven en mogelijk bewoners gebouwd. Het betrekken van bewoners bij de bouw en personaliseren door bv. tekeningen en verven maar ook meedenken draagt bij aan de betrokkenheid van de bewoners en dat zich zich met de pleintjes identificeren. Hierdoor en door het intense gebruik gaan ze op de pleintjes letten en deze bijvoorbeeld schoon houden.

Coaching & programmering

In het movement park aan het Groen van Prinsterer plein zullen verschillende sportaanbieders lessen geven. This not only allows people to follow classes aan de gezonde buitenlucht, maar draagt ook bij aan een actieve en vrolijke atmosfeer in de wijk. This in turn, stimulates and inspires other people in de wijk om te bewegen en sporten. Bij de lessen kan onder ander gedacht worden aan fitness, fysiotherapie, calisthenics, parkour en freerunning. Daarnaast zullen verschillende sportaanbieders, Solidez en de Sportservice workshops aanbieden die bewoners gratis kunnen volgen. Dit maakt bewegen toegankelijker en steelt bewoners in staat om verschillende sporten uit te proberen. Het stelt bewoners ook in staat om zelfstandig basisoefeningen uit te voeren en zorgt dat ze hen voorliefde voor sport ontwikkelen. Uiteindelijk zullen steeds meer bewoners zelfstandig gebruik maken van het movement park en lessen bij sportaanbieders volgen.

Bij de multifunctionele ruimtes kunnen veel verschillende activiteiten door bewoners, sportaanbieders en anderen georganiseerd worden. Enkele mogelijke activiteiten zijn koffie & thee bijeenkomsten, talentenshows, theater, verhalen delen, zang, sport, speel, dans en Leave No Trace JAMs. Leave No Trace JAMs zijn community building activiteiten waarbij opschonen met parkour gecombinierd wordt. Voornamelijk zullen de bewoners de pleintjes spontaan gebruiken en uit zichzelf activiteiten initiëren.

Partners & Kosten

Voor het project wordt met verschillende partijen samengewerkt. Voor de invulling en eisen aan de ruimtes wordt met de bewoners samen gewerkt. Vervolgens wordt het ontwerp door Parkour Designs gemaakt en het project door Guido Bartels geleid. Guido Bartels verzorgt ook de parkour trainingen. Welk bedrijf de materialen levert en de bouw uitvoert zo als welke ander sportaanbieders workshops gaan verzorgen is op dit moment nog niet bekend. Na mogelijkheid legen ook bewoners bij de bouw hand aan om de ruimtes verder te personaliseren en een sterker band te creëren.

De kosten voor de movement park bij het Groen van Prinsterer plein worden op 100k geschat en de kosten voor de multifunctionele ruimtes 10k tot 15k per pleintje. Bij de realisatie van meerdere pleintjes is een discount mogelijk. De kosten bestaan uit ontwerpen (~20%), managmenet (~5%), en supply and build (~70%). Daarbij komen nog kosten voor onderzoek, fondsen en sponsoren werven, administratie, coördinatie, contactpersoon voor de gemeenschap, e.d. en workshops die sportaanbieders geven. De kosten voor het vervangen van de tegels tegen kunstgras en de realisatie van een volleybal veld bij het plein bij OBS de Wereld zijn nog niet bekend.

Resultaat

Het resultaat bestaat uit meerdere aspecten. De leefbaarheid in de buitenruimte is aanzienlijk verbeterd. Er zijn significant meer mensen buiten te vinden waar ze elkaar ontmoeten en actief zijn. Het fysieke en mentale welzijn is beter. De sociale controle en harmonie is sterk toegenomen. Verder is de wijk inclusiever en schoner. Dit alles draagt bij aan de preventie in de mooie wijk De Nude en op elkaar letten. Een bijkomend voordeel is dat Wageningen beter op de kaart staat.

Motivatie

Ik zie veel kinderen die geïnspireerd raken en mee willen doen als ze iemand parkour zien trainen. Veel ouderen geven aan ook geïnteresseerd te zijn in het verbeteren van hun vaardigheden. Ik wil dat iedereen kan genieten van de vele voordelen van parkour en de beste versie van zichzelf kan worden. Daarnaast wil ik in een vrolijke, kleurrijke, actieve en hechte buurt wonen. Dit is echter niet wat ik momenteel zie.

Wat ik zie zijn droevige en lege plekken en straten. Deze ruimtes moedigen niet aan om te verblijven en laten het niet toe dat iedereen zich op een leuke en speelse manier kan verbeteren. Ook de mogelijkheden om street/urban sports te beoefenen zijn beperkt. Zo is het in heel Wageningen niet mogelijk om verschillende (basis) vaults en andere technieken van parkour/freerunning te oefenen. Er kunnen bijna geen combinaties worden geoefend. De trainingsmogelijkheden die er zijn, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Ondanks de al beperkte mogelijkheden om te sporten en te bewegen, nemen ze steeds verder af. Zo worden momenteel de gele muren langs de Schaepmanstraat gesloopt. Deze muren zijn niet alleen uitermate geschikt voor het oefenen van verschillende sprongen, maar ook voor bijvoorbeeld stretchen voor en na het hardlopen.

Door de sloop van de gele muren is het niet alleen moeilijker geworden om street/urban sports zoals parkour/freerunning te beoefenen. Het maakt activiteiten zoals hardlopen ook moeilijker. Dit kan voorkomen dat mensen gaan bewegen en sporten. Spelen, bewegen, ontdekken en verblijven zijn echter cruciaal voor een vrolijke buurt en voor individuen van elke leeftijd. Deze activiteiten behouden en verbeteren onder andere het welzijn, de creativiteit, de gezondheid en de ontwikkeling van iemands volledige potentieel. Hierdoor dragen ze bij aan gelukzaligheid.

Naast het moeilijker maken van parkour/freerunning, creëert deze ontwikkeling het tegenovergestelde van een vrolijke, kleurrijke, actieve en hechte buurt. Ik wil dit veranderen. Ik wil een omgeving creëren waar iedereen van geniet, die mensen samenbrengt, iedereen in staat stelt te bewegen en te spelen, hun favoriete activiteiten te beoefenen, te groeien, zich te ontwikkelen, en meer.

Doelen

Een vrolijke, gezonde, kleurrijke, actieve, hechte en gezellige buurt

Een doel is het creëren van een vrolijke, gezonde, kleurrijke, actieve, hechte en gezellige buurt. Dit omvat het samenbrengen van mensen, het verbeteren van het wederzijds begrip en het verbeteren van het persoonlijk welzijn. Het is belangrijk om ontdekken, spelen en bewegen te stimuleren. Deze activiteiten behouden en verbeteren het fysieke en mentale welzijn, de creativiteit, het zelfvertrouwen, de gezondheid, de ontwikkeling van iemands volledige potentieel en nog veel meer. Zo dragen ze bij aan geluk en een vrolijke buurt. Een ander belangrijk aspect is het ondersteunen en bevorderen van vaardig bewegen aangezien dit bijdraagt aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en veiligheid. Hierdoor kan iemand onder meer zelf boodschappen doen, vallen voorkomen en vrij bewegen. Een vaardig lichaam zorgt ook ervoor dat ongelukken niet tot blessures leiden. Hiervoor is het noodzakelijk om het verbeteren van praktisch bewegingsvaardigheden zo als bv. balans, ruimtelijk inzicht, etc. voor iedereen toegankelijk te maken en te stimuleren. Dwelling is ook belangrijk. Dit creëert een gevoel van verbondenheid, wat het persoonlijk welzijn en de waarde van het individu voor de buurt vergroot, wat leidt tot meer betrokkenheid en een gelukkiger leven.

Een bloeiende, gelukkige, gezonde en hechte buurt vraagt ​​daarom om een ​​veilige omgeving die mensen faciliteert en stimuleert om deze activiteiten te beoefenen en hen samenbrengt. Om verschillende mensen bij elkaar te brengen, moet iedereen van de openbare ruimte genieten en hem waarderen. Om dit te bereiken moet de omgeving voor iedereen veel verschillende mogelijkheden bieden; mogelijkheden om te bewegen, te spelen, hun favoriete activiteiten uit te oefenen en te groeien. Mensen moeten zich veilig en welkom voelen om hun activiteit uit te oefenen. Ze moeten zich veilig voelen om te falen, omdat falen nodig is voor vooruitgang. Ze moeten zich ook op hun gemak voelen om te experimenteren en hun activiteit te doen zonder oordeel of gevaar. Dit resulteert in actief gebruik van de ruimtes en ontmoetingen tussen verschillende mensen, waardoor de ruimtes gewaardeerde ontmoetingsplekken worden. De interactie tussen verschillende mensen verbetert het wederzijds begrip en creëert nieuwe vriendschappen, wat leidt tot een hechte buurt. Een neveneffect van gewaardeerde ruimtes met vrolijke ontwerpen is een vermindering van afval omdat gebruikers voor de ruimtes zorgen. Door het hoge gebruik zullen criminele activiteiten niet onopgemerkt blijven. Hierdoor wordt de buurt veiliger. Verbeterde cohesie en wederzijds begrip dragen ook bij aan veiligheid en een veilig gevoel.

Iedereen in staat stellen om van de vele voordelen van parkour te genieten

Het tweede doel is om alle individuen en de gemeenschap in staat te stellen om van de vele voordelen van parkour te genieten, ongeacht leeftijd, ervaring, bekwaamheid of achtergrond. De voordelen van parkour zijn cruciaal bij het verbeteren van een buurt. Dit maakt het mogelijk maken en stimuleren van parkour een belangrijk aspect bij het ontwikkelen van een wijk.
Op individuele basis verbetert parkour iemands capaciteit voor het leven. Het ondersteunt persoonlijke ontwikkeling, welzijn, zelfredzaamheid en gezondheid. Beoefenaars leren waardevolle vaardigheden en ontwikkelen een mindset voor succes. Vaardigheden, zoals creativiteit en aanpassingsvermogen aan veranderende situaties, worden verbeterd. Zelfvertrouwen, focus en sociale vaardigheden verbeteren ook. De praktische oefeningen en het versterken van het lichaam helpen bij de dagelijkse bezigheden en voorkomen blessures. Tijdens de training komt men erachter wat echt belangrijk voor je is en vind zijn/haar eigen levenspad. Parkour stelt iedereen in staat zijn/haar volledige potentieel te ontwikkelen.
Een voordeel voor de gemeenschap is de prettige sfeer die actieve en gelukkige mensen uitstralen. De energie van de traceurs en traceuses (beoefenaars van parkour) draagt ​​bij aan een vrolijke buurt en stimuleert mensen om te bewegen, spelen, ontdekken en experimenteren. Parkour zorgt voor een gezonde levensstijl bij beoefenaars en ook in de buurt. Het gaat zelfs hangjongens tegen en draagt ​​bij aan een schone buurt. Bovendien brengt het verschillende mensen samen, verbetert het wederzijds begrip, respect, bouwt het sociale vaardigheden op en verbetert het de cohesie. Goede spots en parken ontwikkelen zich tot sociale hubs. Ze brengen nog meer mensen bij elkaar en vergroten de positieve impact verder.

Om iedereen in staat te stellen om van de vele voordelen van parkour te genieten en zijn/haar volledige potentieel te ontwikkelen moet parkour voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, ervaring, bekwaamheid of achtergrond. Dit omvat onder meer volwassenen, kinderen, hangjongeren, ouderen, enzovoort. Om iedereen in staat te stellen, moeten er voor iedereen trainingsmogelijkheden zijn. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om met een veilig gevoel alle basistechnieken van parkour te oefenen. Je veilig voelen betekent dat je je welkom moet voelen om op een plek te trainen en dat zonder oordeel te kunnen doen. Verder moet de drempel om parkour uit te proberen, te spelen, te verkennen en te experimenteren laag zijn. Naast je veilig voelen, betekent het dat je laag moet kunnen beginnen, steun moet vinden, het in kan passen in je persoonlijke schema en het spontaan en vrijblijvend moet kunnen doen. Om mensen in staat te stellen steun te vinden moeten spots veel mogelijkheden bieden voor geavanceerde traceurs en traceuses. Dit zorgt ervoor dat beginners ervaren traceurs en traceuses kunnen vinden. Vanwege de ondersteunende parkour-gemeenschap helpen ze graag nieuwe mensen. Ook professionele begeleiding is belangrijk. Om spontaan trainen en experimenteren mogelijk te maken en te stimuleren, moeten de mogelijkheden dichtbij, voor de hand liggend en haalbaar zijn. Een ander belangrijk aspect is dat spots interessant moeten blijven. Dit garandeert dat het enthousiasme en de voordelen van parkour niet van korte duur zijn, maar individuen in staat stellen te blijven groeien en dat de buurt er ook op lange termijn van profiteert. Een vereiste om spots interessant te houden en groei mogelijk te maken is dat ze traceurs en traceuses in staat stellen om flow te oefenen, uitdagingen te vinden en creatief te zijn. Aanpasbare en onwaardeerbare ontwerpen dragen ook bij.

De twee doelen zullen door het ontwikelen van multi functionele ruimtes, een parkour/movement park en programeering behaald worden. De designes zullen bewoners stimuleren om te bewegen, experimenteren en spelen. Ook zullen ze de bewoners in staat stellen om hen fafouriete activiteiten uit te oefenen. Hierbij is het van belang dat het toegangelijk is voor iedereen, onafhangelijk van age, experience, ability, or background. Verder is het van belang om bij het ontwikelen de bewoners te betrekken om hen wensen en behoeftes te bepalen zo dat het goed aansluit. Hierbij mogen groepen zo als disabled people en, hungjongens niet worden buiten gesloten. Een key element voor het halen van de doelen is het toegankelijk maken van parkour en organiseren van sessies.

Parkour

Parkour omvat natuurlijke en praktische bewegingen die iedereen kan uitvoeren, ongeacht leeftijd, ervaring, bekwaamheid of achtergrond. Enkele van de voor de hand liggende fysieke voordelen van parkour zijn kracht, fitheid en het vermogen om vrij en gecontroleerd te bewegen. Enkele andere voordelen zijn verbeterde motoriek, balans, ruimtelijk inzicht, gezondheid en een verminderd risico op blessures. Naast deze voordelen zijn er sterke sociale en mentale voordelen. Dit zijn onder andere vrienden maken, teamwork vaardigheden, zelfvertrouwen vergroten en meer gefocust worden. Parkour helpt bij het verlichten van woede, stress en overstuur. Na een training voelt men zich meer ontspannen. Bovendien leert het beoefenaars om alternatieve wegen te vinden dan de paden die voor ons zijn uitgestippeld. Verder leert parkour om hindernissen en persoonlijke beperkte overtuigingen te overwinnen. Door anders, creatief, buiten de kaders te denken gaat dit verder dan het overwinnen van fysieke beperkingen. Natuurlijk zorgen bewegen, spel en ontdekken voor geluk bij zowel de deelnemers als de toeschouwers. Zo draagt ​​het bij aan een bloeiende buurt en gaat het depressies tegen. Het spreekt voor zich dat het het immuunsysteem verbetert, vooral wanneer parkour aan de buitenlucht wordt beoefend. Een ander voordeel is de parkour-gemeenschap en de waarde van de traceurs en traceueses voor de omgeving. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen van parkour.

In principe kan iedereen parkour beoefenen, onafhankelijk van achtergrond, leeftijd, vaardigheid, enz. In de loop van de tijd zijn echter verschillende obstakels en plekken voor het beoefenen van parkour verdwenen. Op dit moment worden de gele muren langs de Schaepmanstraat gesloopt. Deze muren behoren tot de betere muren in Wageningen om verschillende basis vaults, wallruns en climb ups te oefenen. Het park, dat Wageningen 6 jaar geleden kreeg, ligt niet alleen aan de andere kant van Wageningen, waardoor het moeilijk is om spontaan te oefenen en te spelen. Door het ontwerp en de brede stenen biedt het ook zeer weinig mogelijkheden om te trainen. Veel, zo niet de meeste, basis vaults kunnen er niet worden geoefend. In de loop van de tijd zijn de mogelijkheden om parkour te oefenen afgenomen. Sommige technieken zijn in Wageningen helemaal niet te beoefenen. Slechts een paar combinaties kunnen worden geoefend en geen flow. De trainingsmogelijkheden die er zijn, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Het is mogelijk om indoor Freerunning lessen te volgen in de Nude bij BRANSZ. Dit is echter minder toegankelijk dan openbare voorzieningen omdat ze geld kosten en alleen op bepaalde tijden zijn. Omdat het lessen zijn, is er minder creativiteit, vrijheid, zelfstandigheid, leren inschatten wat veilig is etc. dan wanneer je vrij traint, eventueel met vrienden. Dit is nodig voor de persoonlijke ontwikkeling. Zelfstandig trainen in verschillende situaties leert de beoefenaars om 'theorie' in verschillende real world situaties en andere levensgebieden toe te passen. Omdat de lessen geïsoleerd zijn, dragen ze niet bij aan het inspireren van mensen en het verspreiden van beweging en gezondheid.

Openbare bewegingsfaciliteiten

Openbare voorzieningen maken parkour en bewegen in het algemeen toegankelijk en stimuleren dit. De voor de hand liggende redenen voor toegankelijkheid zijn dat het geen geld kost, op elk tijdstip en duur getraind kan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdens een werkpauze voor een kort moment spontaan te bewegen of om op een ander geschikt moment een lange sessie te houden. Openbare voorzieningen maken het ook gemakkelijker om parkour uit te proberen en te bewegen. Verschillende experimenten hebben aangetoond dat mensen spontaan spelen en bewegen wanneer ze worden geconfronteerd met spelen. Motiverende en speelse openbare voorzieningen stellen mensen daarom in staat om spontaan,bijvoorbeeld op weg naar of terug van het werk, dingen uit te proberen en stimuleeren dit. Ze kunnen bijvoorbeeld proberen te balanceren of de 30m sprint doen bij ‘Herenkapsalon De Kapper’ aan de ‘Schaepmanstraat’ in de Nude. Daarnaast stelt toegankelijkheid mensen in staat om dingen uit te proberen en klein te beginnen. Het is niet nodig om een ​​volledige les te volgen en je zorgen te maken over dingen als bekwaam zijn, of het leuk zal zijn, enz. Je kunt een enkele beweging proberen om te zien hoe het gaat en verder gaan, iets anders proberen of doorgaan. Het is geheel vrijblijvend. Openbare voorzieningen laten het toe om op een leuke en speelse manier te experimenteren en dingen uit te proberen. Mensen raken ook geïnspireerd door anderen en kinderen vragen hun ouders om mee te doen. Als gevolg hiervan zullen mensen van elke leeftijd, onafhankelijk van achtergrond en bekwaamheid, experimenteren, ontdekken, spelen en bewegen. Als ze eenmaal zijn begonnen, gaan ze waarschijnlijk meer spelen en bewegen. Daarom zullen openbare voorzieningen ertoe bijdragen dat mensen bewegen, ontdekken en nog veel meer. Hierdoor wordt niet alleen het individuele welzijn en de gezondheid verbeterd, maar ook de sfeer in de hele wijk.

Openbare voorzieningen stellen traceurs en traceurs die normaal binnen lessen volgen om de 'theorie' in de echte wereld en op andere gebieden van het leven toe te passen. Bij het trainen zonder instructeur is de hele training en dus het resultaat uitsluitend het resultaat van eigen beslissingen, toewijding en doorzettingsvermogen. Dit is vooral het geval bij niet-competitieve activiteiten, zoals parkour. Niet-competitieve activiteiten vereisen geen verlies voor elke overwinning. De uitkomst is dus ook niet afhankelijk van een tegenstander. Om verantwoordelijk en in volledige controle te zijn over elk aspect van de training betekent dat je zijn/haar eigen training moet creëren en zelf bewegingen en uitdagingen moet vinden. Creativiteit en zelfstandigheid worden daardoor verbeterd. Men vindt zijn/haar eigen weg en leert ook wat er voor hem/haar echt toe doet. Dit alles bouwt identiteit op en bevorderd zelfvertrouwen. Bovendien leert men dat alles mogelijk is als men er voor gaat, waardoor de beoefenaar in staat wordt gesteld zijn/haar droom te volgen en te verwezenlijken. Daarnaast verbeteren de sociale vaardigheden omdat er sociale interacties plaatsvinden met andere traceurs, traceuses en niet-beoefenaars. Mensen die (weer) gaan spelen, experimenteren en bewegen zullen soortgelijke ervaringen hebben.

Motiverende multifunctionele ruimtes

Multifunctionele ruimtes en ontwerpen stellen individuen in staat de ruimte voor meer activiteiten te gebruiken. Een individu kan de plek bijvoorbeeld het ene moment gebruiken om te zonnebaden en het andere moment om te badmintonnen. Dit betekent dat individuen meer in de ruimte gaan verblijven en gebruiken. Als gevolg hiervan ontwikkelen ze een gevoel van verbondenheid en waarderen ze de ruimtes. De hogere waarde van de ruimtes zorgt ervoor dat mensen voor de ruimtes zorgen, wat resulteert in beter onderhoud en minder zwerfafval.

Multifunctionele ontwerpen maken de ruimte ook interessant voor verschillende groepen. Hierdoor ontstaat interactie tussen hen. Daardoor leren mensen verschillende standpunten kennen en wederzijds begrip ontwikkelen. Dit vergroot de samenhang, versterkt de sociale banden en draagt ​​bij aan een veilig gevoel. Ze zullen ook nieuwe ideeën uitwisselen en ontwikkelen. Dit stimuleert de creativiteit. Kinderen leren respect en verbeteren hun sociale vaardigheden doordat ze rekening moeten houden met andere gebruikers en hun interesses. Een ruimte die door verschillende mensen wordt gebruikt versterkt de identiteit van het individu.

Door de hoge bruikbaarheid voor individuen en verschillende groepen zal er altijd iemand de ruimte gebruiken. Dit resulteert in een veilige buurt, want criminele activiteiten blijven niet onopgemerkt. Hoe meer mensen een ruimte gebruiken, hoe veiliger en levendiger zal deze worden en daarmee de gemeenschap. Mensen zullen elkaar inspireren om te bewegen en ze kunnen altijd gelijkgestemde en verschillende mensen ontmoeten. Dit leidt tot meer interactie en daarmee tot sterkere sociale banden en een hechte buurt. Last but not least, veel tevreden gebruikers betekenen een vrolijke buurt.

Een nadeel is dat multifunctionele ruimte mogelijk minder opties biedt voor elke afzonderlijke activiteit in vergelijking met een ruimte die alleen aan die activiteit is gewijd.

Parkour & Movement park

Onafhankelijke buitentraining is een belangrijke aanvulling op conventionele lessen. Alleen binnenshuis trainen is "zoals leren autorijden op een parkeerplaats, je rijbewijs halen en dan zonder begeleiding op de snelweg worden gestuurd" (Reggy Laatsch, 2016). In de buitenlucht leren traceurs en traceuses de 'theorie' toe te passen in de echte wereld en op andere gebieden. Ze moeten zelf trainingen bedenken, wat de creativiteit verder stimuleert. Tijdens het experimenteren, het bedenken van hun trainingen en als enige verantwoordelijk zijn voor de sessie, ontdekken traceurs en traceuses wat voor hen belangrijk is. Dit bouwt hun identiteit op. Bovendien verbetert buitentraining het inschattingsvermogen van de eigen vaardigheden en het aanpassingsvermogen aan verschillende situaties, waaronder opstellingen, oppervlakken en weer. Dit alles verbetert het zelfvertrouwen en creëert een positief geloofssysteem waarin ze leren dat ze alles kunnen bereiken als ze het slim en met toewijding benaderen. Dit zijn allemaal belangrijke aspecten van ieders leven en zijn slechts enkele van de vele voordelen. Buitenlessen bieden begeleiding en ondersteuning, waardoor ze tussen binnenlessen en onafhankelijke training vallen.

Een goed ontworpen park biedt veel mogelijkheden voor lessen en onafhankelijke training. Het biedt veel mentale en fysieke uitdagingen voor alle niveaus en onafhankelijk van bekwaamheid. Bovendien maakt een parkour-park het voor mensen van elke leeftijd gemakkelijker om aan parkour en andere sporten te beginnen. Ze kunnen niet alleen ervaren traceurs en traceurs vinden die tips en advies geven. Trainen op een sportlocatie en met gelijkgestemden voelt prettiger dan alleen oefenen in het openbaar, waar anderen zich afvragen wat men aan het doen is. Voorbijgangers en ouders kunnen inspireert raken om te ontdekken, spelen en bewegen. Zo worden ze actief, fitter en gezonder.

Als het park goed is ontworpen, kunnen niet alleen traceurs en traceuses het gebruiken, maar kunnen mensen van alle leeftijden blessures voorkomen, hun motorische en cognitieve vaardigheden, conditie en gezondheid verbeteren. Een eenvoudig parkour-park biedt verschillende mogelijkheden voor het buitenshuis trainen van pull-ups, balans, calisthenics, bootcamps, enzovoort. Met wat creativiteit is het mogelijk om veel spellen te spelen zoals verstoppertje, de vloer is lava, tag en chase tag. Een uitgekiend ontwerp voegt nog meer mogelijkheden toe. Het kan bijvoorbeeld mogelijkheden bieden voor boulderen, Ninja Warrior training, survival, skateboarden en nog veel meer. Natuurlijk bieden deze parken ouders de mogelijkheid om met elkaar te communiceren terwijl hun kinderen spelen. Hoe beter het ontwerp, hoe meer verschillende groepen het kunnen gebruiken en het samen brengt.

Interactie tussen mensen zorgt voor een uitwisseling van ideeën, het ontwikkelen van nieuwe ideeën, een beter begrip voor elkaar en meer. Bovendien zijn sport, en vooral parkour, besmettelijk. Mensen gaan zelf dingen uitproberen en de positieve energie oppikken. Dit draagt ​​bij aan een buurt met actieve, gezonde en vrolijke mensen.
Een andere manier waarop parkour (parken) bijdraagt ​​aan een gezondere, aangenamere en veiligere buurt is door hangjongens tegen te gaan en een gezonde levensstijl in zijn geheel te stimuleren. Een parkourpark biedt (potentiële) hangjongens alternatieve dingen om te doen. Verschillende jongeren hebben laten zien dat ze geïnspireerd raken als mensen parkour/freerunning beoefenen en het vervolgens zelf uitproberen. Verschillende traceurs en traceuses geven aan dat ze zijn gestopt met ongezonde gewoonten, zich realiseerden wat ze aan het doen waren en een algehele gezonde levensstijl ontwikkelden. Zo gaat het door integratie drugs en ander ongewenst gedrag tegen en brengt het nog meer mensen bij elkaar.
Het park ontwikkelt zich tot een sociaal knooppunt dat de samenhang verbetert en daarmee een ontspannen sfeer en veilige buurt creëert. Als een sociale hub waar mensen experimenteren en tijd doorbrengen, zal het park een gewaardeerde plek worden. Daarom zullen de bewoners het park onderhouden en verzorgen, wat zorgt voor een prettige uitstraling en behoud van functionaliteit.

Burgerbetrokkenheid

Tijdens de verschillende fasen van het project worden burgers op verschillende manieren betrokken. Tijdens de ontwerpfase kunnen burgers hun wensen kenbaar maken en andere suggesties doen. Enkele voorbeelden zijn parkour/freerunning, balanceren, tuinieren, gymnastiek, boulderen en zitten. Bewoners hebben ook inspraak in de toekomstige programmering. Daarna kunnen ze betrokken worden bij de bouw. Afhankelijk van het ontwerp kunnen sommige taken bestaan uit het graven van de fundering, metselen, het monteren van elementen en schilderen. De schilderontwerpen kunnen door burgers en tijdens schoolprojecten worden ontwikkeld. Na de bouw kunnen en zullen burgers bijdragen aan de ‘programmering’ door zelf evenementen te organiseren of het ontwerp individueel te gebruiken zonder coach. De betrokkenheid maakt de ontwerpen persoonlijker, vergroot de waarde voor de gebruikers en stelt hen in staat zich ermee te identificeren.

 

Programmering

Het doel is om een ​​omgeving te creëren die mensen bij elkaar brengt, waar iedereen van geniet en die zonder coach gebruikt kan worden. Traceurs en traceuses kunnen parkour/freerunning trainen, terwijl anderen gymnastiek, survival of andere sporten beoefenen. Kinderen en volwassenen kunnen de ruimtes gebruiken als speelplaatsen waar ze bewegen, ontdekken en spelen. Bewoners kunnen toekijken of tuinieren. De mogelijkheden zijn eindeloos. De voorzieningen kunnen ook onderdeel zijn van één of meerdere routes vanuit “Wageningen on the Move”. Programmeren zou daarom niet verplicht moeten zijn, maar kan zeker plaatsvinden.

Als het park mogelijkheden voor boulderen bevat dan zou Avalon outdoor-boulderlessen aan het portfolio kunnen toevoegen. Ook Personal Fitness Nederland, gevestigd in het Nude in Wageningen, fysiotherapeuten, de GoalTrainers en andere aanbieders kunnen gebruik maken van de faciliteiten. Het gebruik en de programmering zijn afhankelijk van de wensen van de bewoners en de belangen van de dienstverleners. Met de burgers moet worden uitgewerkt welke activiteiten en programmering gewenst zijn.

Zelf ga ik parkourlessen en open sessies organiseren voor verschillende groepen. Tijdens de lessen geef ik instructie terwijl de open sessies meer vrijheid bieden. Daarom richten de lessen zich op het verwerven van de vaardigheden en de open sessies over mentale zelfontwikkeling. Bij beide typen focus ik op de parkour-mindset en deze toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, ervaring, vaardigheid of achtergrond. Dit betekent dat het enigszins afwijkt van de typische freerunning lessen. Om aan alle interesses tegemoet te komen, ben ik van plan om samen te werken met Don Keijzer die indoor Freeruning lessen geeft bij BRANSZ. Voor de beste ervaring zal ik sessies op maat maken voor verschillende groepen op basis van vaardigheden, interesse, leeftijd, enz. De exacte indeling is afhankelijk van de behoeften. Meer informatie over mijn aanbod komt op de website. Daarnaast ben ik van plan Leave No Trace JAM's en andere activiteiten te organiseren die bijdragen aan een schone buurt en verschillende mensen bij elkaar brengen.

Draagvlak

De steun voor het project is nog niet grondig onderzocht. De verwachting is echter dat een grote groep het project zal omarmen en steunen. Dit wordt verwacht vanwege de burgerbetrokkenheid, multifunctionaliteit, veel buurtvoordelen en de interesse die verschillende mensen hebben getoond in parkour.

De mensen die interesse toonden in parkour variëren van kinderen tot ouderen. Sommigen kijken graag naar parkour/freerunning terwijl anderen het zelf willen beoefenen en hun functionele bewegingsvaardigheden willen verbeteren. Aangezien BRANSZ indoor freerunning lessen aanbiedt en er in Wageningen meerdere aanbieders van bootcamps, fitness etc. zijn, kan worden geconcludeerd dat er veel belangstelling is voor dergelijke activiteiten. Het brede draagvlak voor de Skatebaan, een andere urban sport, in Park Noordwest en het ‘Calisthenics & Freerun Park’ dat Wageningen 6 jaar geleden kreeg laten een groot draagvlak bij de burgers voor de voorzieningen verwachten.

Door de multifunctionaliteit en burgerbetrokkenheid zijn de voorzieningen niet alleen geschikt voor parkour, maar voor veel verschillende groepen die samen de wijk vormen. Dit en de vele positieve effecten dragen verder bij aan de ondersteuning van het project, ook van niet-sporters.

Draagvlak uitbreiden

Om het draagvlak verder te vergroten ga ik onder meer de belangen en wensen van de buurtbewoners onderzoeken. Hiervoor ga ik met een vragenlijst naar bewoners en bied ik verschillende mogelijkheden om hen eigen ideeën in te brengen. Zo wordt het een project van de bewoners en heeft iedereen er baat bij. Daarnaast ga ik met verschillende bedrijven samen werken. Enkele van de bedrijven die ik ga benaderen zijn de GoalTrainers, Personal Fitness Nederland, BRANSZ en Avalon.

Ook is het de bedoeling om verschillende - indien mogelijk outdoor - sessies aan te bieden en te laten zien hoe een park en/of multifunctioneel ontwerp de waarde van ruimtes kan verhogen.
De sessies kunnen workshops, lessen en JAM's bevatten voor een verscheidenheid aan groepen, waaronder ouderen en schoolklassen. Door de sloop van de gele muren is het echter lastig om buitensessies voor beginners in de buurt aan te bieden zonder materialen zoals vault boxen en dergelijke. Na de sessies is er de mogelijkheid om getuigenissen te geven en de petitie te ondertekenen. Sportservice, Parkour Designs, Parkour Generations en Solidez gaan bij de realisatie helpen.
Naast de sessies zal ik met kleine temporele aanpassingen van de omgeving laten zien hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken, waarbij ik een voorproefje geef van het nieuwe ontwerp. Kleine temporele aanpassingen kunnen zijn met krijt geschilderde high five handen, hinkelen, balanslijn, schilderijen enzovoort. Tijdens sommige sessies worden spots opgewaardeerd met extra obstakels.

Om nog meer mensen te bereiken ga ik verschillende netwerken gebruiken. Dit zijn onder andere het eigen netwerk, Freerunning coach Don Keijzer bij BRANSZ, Avalon, de GoalTrainers en Personal Fitness Nederland. Ik ga ook flyers met informatie, coupons van lokale bedrijven (bijv. cafés) en QR-code naar de website verspreiden. Door de coupons zullen de flyers langer bestudeerd worden en meer mensen bereiken. Op de website kunnen bewoners meer informatie vinden over het project en parkour als ook de ontwikkeling volgen. Uiteraard ga ik ook gebruik maken van social media kanalen zoals Nextdoor en Facebook.

Last but not least boden Parkour Designs, Parkour Generations en Sportservice Wageningen aan om op verschillende manieren bij het vergroten van het draagvlak te helpen. Ook hun hulp gebruik ik.

Design

Motiverende multifunctionele ruimtes

Het doel van het ontwikkelen van de ruimtes tussen de gebouwen in het paarse gebied is om het welzijn van de omwonenden te verbeteren. Dit betekent het creëren van veilige en gewaardeerde ruimtes met positieve energie die mensen samenbrengt. Een multifunctioneel ontwerp maakt het mogelijk om aan de wisselende wensen van individuele bewoners op verschillende momenten te voldoen. Een voorbeeld is het ontwerp dat Parkour Designs maakte voor het Isle of Dogs community activation project in London. Om zo goed mogelijk aan de wensen van de bewoners te voldoen, wordt samen bepaald welke functies de ruimtes moeten hebben. Naast het voldoen aan verschillende behoeften, stimuleren de ontwerpen voor de verschillende locaties op een speelse manier beweging, creativiteit en verkennen. Verder stimuleert het ontwerp een schone omgeving door bijvoorbeeld een afvalspel te bevatten. Vanwege de beperkte ruimte en om het ontwerp interessant te houden, zullen de elementen uitbreidbaar zijn om meer mogelijkheden te bieden. De mogelijkheid van een herschikbare groene inrichting wordt onderzocht.

Parkour & Movement park

Momenteel lijkt het enige beschikbare gebied voor de realisatie van een parkour- en bewegingspark het blauwe gebied te zijn. Vanwege de kleine oppervlakte moet het ontwerp efficiënt en goed doordacht zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met uiteenlopende behoeften, vaardigheden, achtergronden, enzovoort. Daarnaast moet het park optisch in de groene omgeving passen. Daarom zal Parkour Designs het ontwerp maken. Parkour Designs is een divisie van Parkour Generations, de toonaangevende parkour-organisatie wereldwijd. Zij zijn de experts in het ontwerpen van parkour-parken en hebben over de hele wereld verschillende indoor en outdoor trainingsfaciliteiten gecreëerd. Daarnaast hebben ze ervaring in het werken met lokale gemeenschappen en bedrijven om visueel aantrekkelijke openbare ruimtes te ontwikkelen die opgaan in de omgeving en voldoen aan de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. Ze kunnen muren meer sculpturaal maken, meer als een openbare kunstinstallatie en ze kunnen gekleurd worden. Door het park in samenwerking met Parkour Designs te realiseren, heeft het park dan ook de hoogst mogelijke waarde voor de buurt.

Met de buurtbewoners en lokale ondernemers wordt besproken welke mogelijkheden het park biedt naast parkour. Dit geldt ook voor de materialen, de schilderkunst en het ontwerp. Denkbare materialen voor de railconstructie en muren met en zonder rails zijn beton, bakstenen, hout en metalen buizen.

Een belangrijk aspect is dat mensen, onafhankelijk van leeftijd, ervaring, bekwaamheid of achtergrond, in staat zijn en gestimuleerd worden om creatief te zijn, te ontdekken, te spelen en te bewegen. Het park biedt dan ook uitdagingen voor beginnende en meer ervaren individuen. Er zullen opties zijn om pull-ups, balans, basis parkour-techieken, flow en nog veel meer om buitenshuis te oefenen.

Ook het kunnen aanpassen en upgraden van het ontwerp is belangrijk, omdat het de kans verkleint dat het park gaat vervelen. Om dit te bereiken, zullen er ruimtes zijn voor het plaatsen van tijdelijke obstakels en montageplaatsen voor verdere op steigerbuizen gebaseerde constructies. Het park kan ook bevestigingen voor bokszakken bevatten.

Enkele van de basisparkour-technieken die het park biedt, zijn tic-tac vault, (step) turn vault (to drop), lazy vault, speed vault, dancer vault, dino, double kong, cat balance, en dash vault. Een schuine wand met een of meer wanden er parallel aan, biedt mogelijkheden om (180-)tic-tacs, wall spins enz. te leren en vele combinaties te oefenen. Muren van ongeveer 194 cm hoog bieden verschillende clim-up progressies, pop-ups, wall-runs, tic-tacs en meer. Het park biedt ook verschillende chimney challenges en opties voor kotyska vaults. De rails (op muren en apart) maken het mogelijk om pull-ups, verschillende laches, gate vaults, cartwheel vault en underbars zoals de 360, spiral, en low underbar te oefenen.

Financiën

Kosten

De kosten voor de realisatie van een parkourpark en de multifunctionele ruimtes tussen de flats zijn afhankelijk van veel aspecten. Enkele kostenpunten zijn ontwerp, materialen, grondwerken, constructie en projectmanagement. Andere factoren zijn de eisen, wensen, de omvang van het project en de fysieke omvang van het gebied. De totale projectkosten van het kleinste park dat Parkour Designs ontwierp was 15k en de grootste 100k. Deze kosten zijn in lijn met de aanleg van verschillende parken in Nederland. Een voldoende budget voor een fatsoenlijk park ligt tussen de 40-80k. Het doel is om een uitstekend bewegingspark te creëren waarin verschillende disciplines kunnen worden beoefend en multifunctionele ontwerpen die beweging stimuleren.

De kosten voor ontwerp en projectmanagement bedragen ongeveer 15-20% van de totale projectkosten. Bij de multifunctionele ruimtes zijn de ontwerpkosten niet lineair met het aantal gecreëerde ruimtes. Parkour Designs gaf aan dat elk extra ontwerp ongeveer 20% van het oorspronkelijke ontwerp kostte.

Financiering

De gemeente bied een subsidie van maximaal € 3.000 voor een sportproject. Daarnaast is er een budget van € 40.000 voor het verbeteren van de samenhang in het Nude vanuit de provincie. Misschien is het mogelijk om de verf van de stort te ontvangen, die burgers gebruiken om de ontwerpen te versieren. Dit verlaagt niet alleen de kosten, het maakt de ontwerpen persoonlijker en verhoogt ook de waarde van de ruimtes voor de burgers. Lokale bedrijven kunnen geld of materialen in natura bijdragen. Deze bedrijven zullen als sponsor worden vermeld en, afhankelijk van het bedrag, een naambordje kunnen plaatsen. Een bedrijf dat eerder meewerkte aan een urban sportpark is bruil. Zij doneerden beton voor het skatepark in 'Park Noordwest'. Andere lokale bedrijven kunnen steigers, vakmanschap, machines, flyers, geld, etc. bijdragen. Daarnaast zal ik verdere fondsen en de mogelijkheid van embalagedonaties onderzoeken. Last but not least zal crowdfunding bijdragen aan de financiering van het project.

Uitvoering

Ontwerp- & voorbereidingsfase

De eerste fase van het project betreft het vergroten van het draagvlak. Dit gaat hand in hand met het bepalen van de wensen van de bewoners en eventuele lokale partners. De input die via enquêtes en op andere manieren wordt gegeven verzamel en verwerk ik. De enquêtes worden door mij ontwikkeld, eventueel in samenwerking met Parkour Designs.
Met behulp van Parkour Designs bedenk ik mogelijkheden om de uitgesproken wensen vorm te geven. Te denken valt onder ander aan hoe het park aantrekkelijk ontworpen kan worden en in de omgeving ingepast kan worden, hoe het ontwerp aan een schone buurt kan bijdragen en mogelijkheden voor gewenste activiteiten kan bieden.
Parkour Designs en ik zullen ook ideeën voorleggen aan bewoners en lokale bedrijven waarop ze kunnen stemmen. Enkele ideeën van Parkour Designs en mij zijn een afvalspel, een park dat eruitziet als een kunstwerk, schilderijen van bewoners, diverse activiteiten (chase tag, Ninja Warrior training, survival, skateboarden, paintball met water- en/of foam-pistolen, calistenics, voorzieningen voor ouderen, boulderen en meer) en dat iedereen, ongeacht leeftijd, ervaring, vaardigheid of achtergrond, het park kan gebruiken.
In deze fase kijken we ook naar de gewenste en haalbare materialen. Welke materialen haalbaar zijn hangt onder meer af van de wensen, het budget en sponsoren.
In een volgende stap ontwikkel ik in samenwerking met Parkour Designs een ontwerp op basis van de wensen en behoeften. Mogelijk kunnen we eerst verschillende conceptontwerpen maken, waaruit de bewoners en lokale partners er één kunnen kiezen. Dit ontwerp word dan met verdere input afgewerkt.

In de eerste fase ga ik ook onderzoeken welke lokale sportaanbieders interesse hebben in een gezamenlijke realisatie van een parkour- en bewegingspark. Verder ga ik op zoek naar sponsoren en een crowdfunding campagne opzetten en beheren. Enkele voordelen voor lokale bedrijven om deel te nemen en te sponsoren kunnen promotie, uitgebreid serviceaanbod en het tonen van sociale verantwoordelijkheid zijn. Daarnaast ga ik fondsen aanvragen, eventueel in samenwerking met Solidez en Sportservice Wageningen. Ik blijf zoeken naar verdere financieringsmogelijkheden. Tot slot ga ik mogelijk een petitie opzetten waar mensen kunnen aangeven dat ze een parkour / bewegingspark en/of multifunctionele ruimtes steunen.

Bouwfase

De bouwfase is afhankelijk van het ontwerp, de betrokkenheid van verschillende partijen en de uitgesproken wensen. Hoe meer burgers zelf doen, hoe meer ze zich zullen identificeren met het ontwerp, en dus hoe meer ze het zullen waarderen. Dit betekent echter waarschijnlijk dat de bouw langer zal duren. Het kan ook de ontwerpopties beperken. Indien bv. gemetseld wordt, betekent dit dat burgers veel zelf kunnen doen, maar de vormen van het design door de stenen beïnvloed word. Enkele andere taken waarbij burgers betrokken kunnen worden, zijn het uitgraven van de fundamenten en het in elkaar zetten. Er zal waarschijnlijk een optie zijn om de ontwerpen te schilderen. Dit kan bijvoorbeeld door burgers en als onderdeel van een schoolproject. Vooral het schilderproces zal de verbinding, persoonlijke verbondenheid, identificatie en waarde vergroten. Uiteraard ga ik, voor zo veer mogelijk, ook zelf hand aanleggen bij de bouw.

Post bouwfase

Zodra het park en de multifunctionele ruimtes zijn gebouwd, start de programmering. Ik, andere sportaanbieders en bewoners zullen voor de programering zorgen. Het is ook zaak om samen voor de onderhoud te zorgen. Denk hierbij aan het inzamelen van afval, het schoonmaken van de objecten en uitvoeren van reparaties. Dit zal gebeuren tijdens normaal gebruik, maar ook tijdens speciale en verbindende activiteiten zoals Leave no Trace JAM's.

Termijn

De termijnen en duur hangen van verschillende factoren af. Enkele belangrijke factoren zijn wanneer het project ingediend en goedgekeurd Belangrijk zijn ook het draagvlak, de fondsenwerving en de crowdfunding campagne. Pas na enig zekerheid dat het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden zal geïnvesteerd worden. Verder is de verwachting dat de verhouding tussen werkzaamheden uitgevoerd bij bedrijven en burgers invloed heeft op de duur van de bouw.