Skip to main content

Karakour Nation

Parkour & Martial Arts Coaching

Be Free & Find Your Way

NudeRijk - Een vrolijke en bewegende buurt

Pitch | Updates | Plan van aanpak

Draag bij

Updates

Nieuw parkourpark in Wageningen?

Het park dat Wageningen zes jaar geleden heeft gekregen biedt door de opzet en de brede blokken weinig trainingsmogelijkheden. Veel, zo niet de meeste, basis vaults kunnen niet worden beoefend. In de loop van de tijd zijn de mogelijkheden om parkour te beoefenen in Wageningen afgenomen doordat verschillende obstakels en plekken voor het beoefenen van parkour zijn verdwenen. Momenteel worden de gele muren langs de Schaepmanstraat gesloopt. Deze muren behoren tot de betere muren in Wageningen om verschillende basis vaults, wallruns en climb-ups te oefenen. Sommige technieken zijn in Wageningen helemaal niet te beoefenen. Slechts enkele combinaties kunnen worden geoefend en geen flow. Dit betekent dat ook de creativiteit wordt beperkt. Daarom ben ik op 7 december begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheid om een ​​tweede en goed parkourpark in Wageningen te realiseren.

Binnen ongeveer een week bleek dat Corry Floor de functie van Paul-Peter Lindner bij de gemeente heeft overgenomen. Ze gaf aan dit jaar geen tijd te hebben om te kijken naar de mogelijkheden voor de realisatie van een parkourpark noch naar het behoud van de gele muren langs de Schaepmanstraat. Ze zal in januari bij collega's informeren en bij mij terugkomen als ze vervolgvragen en/of antwoorden heeft.
Daarnaast bleek dat er in het kader van de sport- en beweegovereenkomst maximaal € 3.000,- beschikbaar is voor een sportproject. Verder bleek dat in de wijk ‘de Nude’ een werkgroep met een delegatie van de gemeente, Sportservice Wageningen, het basisonderwijs, de bewoners, de woningbouwvereniging en Solidez werkt aan het verbeteren van de sociale cohesie. Hiervoor zijn aanvullende subsidies van de provincie beschikbaar en werkt Berry Hellerering van Sportservice Wageningen aan het verbeteren van de cohesie door sport. Berry Hellegering stelde voor om het idee van een parkourpark voor te leggen aan de werkgroep.

Overleg met Sportservice Wageningen en Solidez in planning

De werkgroep voor het verbeteren van de cohesie bestaat uit verschillende commissies. Berry Hellegering van Sportservice Wageningen coördineert het comité voor het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten en Maarten Boele van Solidez het creëren van ontmoetingsplekken. Ontmoetingsplekken zijn onder andere sport-/spelfaciliteiten en picknickbanken.

Berry Hellegering stelde voor om medio januari samen te komen met Maarten Boele om de ideeën te bespreken. Ook geeft hij aan te kunnen adviseren/ondersteunen bij het vergroten van de kans op realisatie. We plannen nu een bijeenkomst.

Onderzoek naar verschillende ontwerpers van Parkour-parken

Ik heb verschillende ontwerpen en ontwerpers onderzocht. Enkele ontwerpers en bedrijven die ik heb onderzocht zijn Onur Eran (Nederland), Street Movement (Denemarken), Yalp, Parkour Visions en Parkour Designs. Tijdens het onderzoek bleek Parkour Designs bij veer de beste optie voor dit project te zijn.

Yalp realiseert sport- en speelplekken met speeltoestellen van Lappset. Veel, zo niet alle, layouts van Yalp zijn identiek aan die van Lappset. Met meer dan 10 - eigenlijk meer dan 30 - jaar ervaring in parkour, stelde ik vast dat de ontwerpen van Yalp en soortgelijke bedrijven weinig trainingsmogelijkheden bieden en veel te duur zijn, vooral in vergelijking met hun waarde voor trainen en de buurt. Op een kleiner gebied is het goed mogelijk om een ​​veelzijdiger park te ontwikkelen.

De parken van Street Movement, Parkour Visions en Onur Eren zijn veel waardevoller voor parkour omdat ze veel meer mogelijkheden bieden in een klein gebied. Ze bieden veel mogelijkheden voor basistechnieken, geavanceerde technieken, flow, combinaties, technische uitdagingen en meer. Bovendien bieden hun ontwerpen mogelijkheden voor mensen van alle leeftijden en niet-parkour-activiteiten. De reden hiervoor is dat ze gespecialiseerd zijn in parkour en zelf traceurs zijn. Een ander voordeel is dat deze bedrijven ontwerpen op maat ontwikkelen. Parkour Visions creëerde zelfs een park grotendeels van hout. Het budget voor dit park was echter $ 300k CAD. Deze hoge kosten zijn waarschijnlijk te wijten aan het materiaal. Hout heeft de neiging te rotten en glad te worden, wat speciaal hout, behandeling en onderhoud vereist.

Parkour Designs is de ontwerpafdeling van Parkour Generations, de wereldwijd toonaangevende parkour-organisatie. Parkour Generations biedt coaching, veiligheidstesten, de enige coachingscertificaten in samenwerking met de oprichters en nog veel meer. Dit maakt Parkour Designs een ander zeer ervaren en deskundig bedrijf in het ontwerpen van parkour-parken. Wat hen onderscheidt van Street Movement, Parkour Visions en Onur Eran, is dat ze ervaring hebben met het creëren van visueel aantrekkelijke parken die in de omgeving passen. Een ander voordeel is hun ervaring met het ontwikkelen van multifunctionele ruimtes. Deze zijn essentieel voor het creëren van een levendige buurt, cohesie en waarde van ruimtes, zo blijkt uit onderzoek en eigen ervaring. Om de grootst mogelijke waarde te bereiken werken ze samen met de lokale gemeenschap en experts van verschillende disciplines. Last but not least hebben ze ervaring in het samenwerken met lokale bedrijven. Dit maakt hen ideale partners voor het ontwikkelen van ontwerpen die bijdragen aan een vrolijke, gezonde, kleurrijke, actieve, hechte en gezellige buurt.

Meeting met Sportservice Wageningen en Solidez gepland

Berry Hellegering van Sportservice Wageningen, Maarten Boele van Solidez, en ik heben morgen een meeting. We bespreken hoe een parkourpark en multifunctionele ruimtes kunnen worden gerealiseerd. Daarbij gaan we ook bekijken hoe dit met het lopende project over het verbeteren van de sociale cohesie gecombineerd kan worden. Ter voorbereiding stuur ik Berry Hellegering informatie over parkour, parkour parken en ontwerpers. Ik heb vooral gewezen op de multifunctionele ontwerpen van Parkour Designs, die de sociale cohesie verbeteren.

 

Bijeenkomst met Solidez en Sportservice Wageningen

Het meeting met Maarten Boele van Solidez en Berry Hellegering van Sportservice Wageningen verliep erg goed. Het idee van een parkour/bewegingspark en multifunctionele ruimtes in samenwerking met Parkour Designs bevalt hen goed. Maarten Boele en Berry Hellegering hebben hun steun toegezegd voor de realisatie.

Zij stelden de realisatie voor als onderdeel van het project ‘NuDe Toekoemst’ en het inzetten van de subsidie ​​van de provincie. Het project richt zich op het verbeteren van de cohesie in de wijk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie ​​van de provincie is een breed draagvlak essentieel. Verder hebben Maarten Boele en Berry Hellegering gevraagd om burgers en lokale bedrijven bij het project te betrekken.

Het project NuDe Toekoemst kent vijf thema's, te weten:

 1. ontmoetingsplekken creëren,
 2. gezamenlijke activiteiten organiseren,
 3. groen,
 4. afval en
 5. communicatie.

Ontmoetingsplaatsen zijn onder andere sport-/spelfaciliteiten en picknickbanken. Deze thema's zijn toegewezen aan vijf verschillende werkgroepen. Maarten Boele leidt de werkgroep over het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het creëren van ontmoetingsplekken.

Maarten Boele en Berry Hellegering willen graag dat ik het activiteitencommissie leid. Ze beloofden te helpen met het demonstreren en creëren van draagvlak en andere onderdelen van het project. Ze beloofden onder meer te helpen bij het organiseren van sessies in het buurthuis met kinderen om de ondersteuning uit te breiden. We spraken over flyers, het presenteren van het idee op de volgende bijeenkomst en ook over andere strategieën. Ik zal het strategieplan uitwerken, een begroting opstellen en kijken of Parkour Designs ruimtes in Nederland ontwikkelt.

 

 

Eerste contact met Parkour Designs

James Sutton van Parkour Designs bevestigde dat ze over de hele wereld ontwerpen, dus ook in Nederland. Om de kosten in te schatten heeft hij foto's nodig van de huidige situatie en informatie over de ruimtelijke afmetingen van de gebieden. Hij zei dat er misschien andere manieren zijn waarop ze kunnen helpen. We plannen een gespreek.

Videogesprek met Parkour Designs

Na ons eerste contact op 8 januari hebben Parkour Designs en ik vandaag uitgebreid gebeld. Het gesprek was zeer productief en we kijken ernaar uit om samen te werken.

Tijdens het gespreek bleek dat Parkour Designs bekend is met veel onderzoek over de samenhang en waarde van ruimtes te verbeteren die ik ook tijdens mijn studie heb onderzocht. We bespraken de situatie in Wageningen, enkele bekende criteria zoals groen, omgaan met afval, veiligheid en wat het park moet bieden voor parkour. Terwijl we naar duurzaamheid keken, hebben we verschillende materialen onderzocht op hun duurzaamheid, groene uitstraling en de samensmelting van de ontwerpen met de omgeving. Verder hebben we gekeken naar mogelijke problemen en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast hebben we combinaties van activiteiten onderzocht, zoals parkour, skateboarden, zitten, boulderen, tuinieren, gymnastiek, warming-up voor hardlopen en nog veel meer. Een ander belangrijk onderwerp was het stimuleren en in staat stellen van niet-traceurs van elke leeftijd, ervaring, bekwaamheid of achtergrond om te spelen, bewegen, verkennen en experimenteren. Bovendien hebben we gedebatteerd over hoe we burgers en lokale bedrijven kunnen betrekken. Verdere onderwerpen waren uitbreiding en het aantonen van draagvlak. We hebben ook de financiering en de kosten besproken. Daarbij gingen we dieper in op sponsoring en wat Parkour Designs moet weten om de kosten te kunnen inschatten.

Ten slotte bood Parkour Designs aan om te helpen bij de realisatie van het project, naast het ontwikkelen van het ontwerp. Zij gaan onder ander bij het vergroten van het draagvlak helpen. Hierbij kan gedacht worden aan het assisteren bij het realiseren en opzetten van draagvlakcreërende sessies in het openbaar en op scholen. We bespraken het strategisch plan en ook het ontwikkelen van promotiemateriaal. Voor verdere planning heeft Parkour Designs informatie nodig over de tijdlijn. Een ander belangrijk aspect om te onderzoeken is in hoeverre de renovatie de omgeving aanpakt en of het project kan worden gecombineerd met deze activiteiten. Verder vroegen ze om foto's van de mogelijke locaties en het ‘Calisthenics & Freerun Park’ aan de Nobelweg‘. Dit is nodig voor het bepalen van de kosten, het ontwikkelen van een ontwerp en het uitwerken van een plan. Parkour Designs schatte al dat elke extra multifunctionele ruimte 20% van het eerste gebied kost.

 

 

Meer informatie

De afgelopen drie dagen is er meer informatie binnengekomen over de ontwikkeling van het parkour/bewegingspark en de multifunctionele ruimtes.

Berry Hellegering liet weten dat het projectformaat van het lokale sport- en beweegakkoord moet worden gevolgd in het plan van aanpak voor het parkour/bewegingspark en de multifunctionele ruimtes. Het format met uitleg is hieronder te vinden.

Maarten Boele reageerde op een e-mail van 15 januari 2022. Hij geeft aan dat het te maken strategieplan voor de subsidieaanvraag versterker geschrikt moet zijn en toelichten hoe draagvlak voor het parkour/bewegingspark en de multifunctionele ruimtes wordt gecreëerd.

Voor de vraag in hoeverre k3 de pleinen tussen de gebouwen die in renovatie zijn gaat aanpakken, verwees hij naar de gemeente. De vraag welke gebieden ontwikkeld kunnen worden is niet beantwoord. Hij stelt voor om in het strategieplan verschillende locaties en uitvoeringen op te nemen, zodat de werkgroep deze kan bespreken. Verder erkende Maarten Boele dat er contact is met Parkour Designs, en dat zij bewoners van de Nude kunnen betrekken bij het ontwerp en de uitvoering. Volgens hem is het belangrijk om dit mee te nemen in het plan van aanpak, evenals financierings- en programmeringsmogelijkheden, omdat het cruciaal is voor de Regiodeal-aanvraag.

In een vervolgmail gaaf Maarten Boele aan dat ze eind deze maand met een aantal professionals om tafel gaan over de Regiodeal. Er kan in totaal 400.000 euro worden aangevraagd, maar hij weet niet hoeveel er al is uitgetrokken. Vervolgens is er begin maart een bijeenkomst waar bewoners aanwezig kunnen zijn. Hierbij zal een plan van aanpak voor het parkour/bewegingspark en multifunctionele ruimtes gepresenteerd kunnen worden. Tussen deze twee bijeenkomsten komen de verschillende werkgroepen samen met bewoners, waarvoor Maarten Boele of Berry Hellegering zullen uitnodigen.

Daarnaast heeft Henriette Tielens van de gemeente de vraag welke gebieden ontwikkeld kunnen worden en in hoeverre k3 de pleinen tussen de flats gaat aanpakken aan Rudy de Jager, verantwoordelijke voor de Regiodeal, doorgestuurd.

R.I.P. Gele Muren

Enkele van de beste muren in Wageningen om parkour te oefenen waren de sets van twee gele muren bij de flats langs de Schaepmanstraat. Gisteren stond nog een enkele muur. Hierdoor was er dezelfde dag om 19.30 uur een spontane afscheidssessie. Tijdens deze sessie deed een deelnemer haar eerste succesvolle wallruns met climb-ups. Vandaag heeft de gemeente de overgebleven gele muur gesloopt. Volgens de Woningstichting kwam dat doordat mensen de ruimte achter de muren gebruikten als “stortplaats” voor afval.

De lage muren waren ideaal voor het oefenen van verschillende basis parkour vaults, motormapping, stretchen voor en na het hardlopen, en meer. De hoge muren met een hoogte van 194 cm en geïntegreerde stenen containers waren onder andere ideaal voor het leren van de wall run, (dubbele) dips, climb up progressies, traversing en drops. Deze muren maakten het ook mogelijk om verschillende versies van cat leaps te oefenen. Bij de kruising met de Troelstraweg bood de hoge muur chimney challenges.
Nu is het onmogelijk om veel basistechnieken in de Nude te oefenen. Sommige technieken zijn zelfs niet meer in heel Wageningen te beoefenen. Dit betreft onder andere de climb up progressies en wallrun voor kinderen. Voor veel basis vaults moet gebruik worden gemaakt van openbaar toegankelijke privéruimten in een andere wijk. Door de verwijdering is bewegen in Wageningen, in het bijzonder in de Nude moeilijker geworden. Bovendien is het inspireren en helpen van kinderen en anderen nu moeilijker omdat plekken voor mensen van verschillende grootte en vaardigheden nog verder uit elkaar liggen. Samen trainen is daarom vaak onmogelijk.

R.I.P. Dash vault containers

Vandaag is de Nude nog een obstakel kwijt geraakt, de kleine glazen afvalcontainers bij de wasserette. Deze afvalcontainers waren zeker geen geweldige obstakels. Ze lieten echter toe om de Dash-vault in de Nude te oefenen en dat in relatieve nabijheid van andere obstakels. Nu de afvalcontainers zijn verwijderd, moet nog een techniek elders geoefend worden.

Brainstorm & planningsavond komt eraan

Buurtbedrijf Nude Toekomst, de buurt en meerdere partijen in de buurt willen een prettige en veilige buurt creëren met gezelligheid en veel ruimte voor ontmoeting. Een thema binnen het kader is ‘Gezamenlijke activiteiten organiseren’. Er zijn al meerdere ideeën. Op maandag 21 februari is er van 19:00 tot 20:00 uur een bijeenkomst om verdere ideeën te verzamelen en gezamenlijk acties/plannen op papier te zetten. Alle bewoners zijn van harte welkom om mee te doen.

 

Brainstorm & planning evening

Zowel het idee van het parkour/bewegingspark als de multifunctionele ruimtes werden door de zeven aanwezigen goed ontvangen en gesteund. Samen kwamen enkele ontwerpideeën zoals high-five handen en getekende evenwichtsbalken op tafel. Tijdens de bijeenkomst werd speciale aandacht gevraagd voor ouderen en gehandicapten. Enkele andere besproken ideeën zijn muzieklessen, activiteiten voor meisjes en besloten activiteiten voor vrouwen.

Tot slot hebben we afgesproken dat de deadline voor het indienen van de eerste versie van de verschillende actieplannen vrijdag 4 maart om 9.00 uur is. Hierbij werd ook bekend gemaakt dat een ander formaat voor de plan van aanpak aangehouden zal worden. De schrijfgroep wil maandag 7 maart de eerste bundeling van de voorstellen afronden. Verder hebben Maarten Boele, Berry Hellegering, Maikel Geerlings en ik afgesproken om op dinsdag 1 maart om 15.15 uur mogelijke locaties te verkennen.

Nieuw format voor strategisch plan ontvangen

Vandaag heeft Berry Hellegering het nieuwe formaat voor de plan van aanpak gedeeld.

Bespreking met Maarten Boele, Berry Hellegering en Maikel Geerlings

Tijdens de bijeenkomst leek dat Maarten Boele, Berry Hellegering en Maikel Geerlings zich nog niet in het plan van aanpak hadden verdiept. Ook leken ze, ondanks de verstrekte informatie, niet bekend met wat parkour is, vereist en waar het over gaat. Ze leken bijvoorbeeld te geloven dat parkour alleen voor kinderen is en over flips gaat. Ze stelden ook Yalp voor en parken zonder muren. Desondanks konden we enkele dingen bespreken en meer duidelijkheid scheppen.

Tijdens het gespreek kwam naar vooren dat het gebied langs de ‘Troelstraweg’ waarschijnlijk de enige locatie voor een park is. Het voormalige industrieterrein is naar verwachting particulier bezit en kan dus niet voor de realisatie van een park gebruikt worden. Het gebied tussen de 'Groen van Prinstererstraat' en de 'Kortestraat' blijft Van Wijnen waarschijnlijk nog enkele jaren, vanwege de renovatiewerkzaamheden aan de woningen tussen Thorbeckestraat en Schaepmanstraat, gebruiken. De beperkte ruimte langs de Troelstraweg ontzegt de ontwikkeling van een uitgebreid bewegingspark met voorzieningen voor verschillende activiteiten (survival, parkour, yoga, boulderen, enz.). Het park moet zich tot een parkour park beperken, mogelijk met enkele extra's voor ander activiteiten. Daarom gaan Maarten Boele of Berry Hellegering voor de zekerheid tijdens een gespreek met de gemeente op korte termijn navraag doen. Ook wordt gekeken in hoeverre het gebied langs de 'Troelstraweg' kan worden aangepast.

Maarten Boele en Berry Hellegering vinden het plan voor een bewegingspark en multifunctionele ruimtes te groot. Ze verwachten dat slechts één deel (park of multifunctionele ruimte) en één locatie haalbaar is. Reden hiervoor is de omvang van het project en dat volgens hen de ruimtes tussen de appartementen nog niet aan aanpassing toe zijn. Ze noemden ook de duur van het project. Dit kan echter worden verholpen door een gefaseerde implementatie. Wel zien ze een kans voor multifunctionele ontwerpen rond de bomen voor de voormalige Spar (nu woningen) aan de Schaepmanstraat. Hiervoor willen zij graag weten wat de kosten zijn voor de multifunctionele ontwerpen van Parkour Designs. Voor het parkourpark langs de Troelstraweg stelden zij Yalp voor en muren van buizen met een plaat aan de bovenzijde omdat dit mooier en even functioneel zou zijn als een door Parkour Designs ontwikkeld park. Ik verwijs naar de update van 26 december.

We hebben ook gesproken over het organiseren van de eerder genoemde sessies om het draagvlak te vergroten. Het bleek dat Sportservice Wageningen geen toestellen meer heeft. Daardoor kunnen ze geen toestellen voor de sessies tot beschriking stellen. Het lijkt er ook op dat de sessies niet in het buurthuis kunnen worden georganiseerd. Er is ook geen mogelijkheid om eigen apparatuur op te bergen. In plaats daarvan kan ik wellicht sessies organiseren in sporthal “Het Binnenveld”. Deze kunnen plaatsvinden wanneer Sportservice Wageningen de locatie reeds huurt.

Sportservice stelt Yalp in plaats van Parkour Designs voor

Op 2 maart verwees Berry Hellegering opnieuw per e-mail naar de parken van Yalp. Hij stelde voor om een ​​park van hen te kiezen. Vandaag heb ik Berry Hellegering, Maarten Boele en Maikel Geerlings laten weten waarom Parkour Designs een betere optie is dan Yalp. Ook heb ik weer informatie gegeven over parkour. Daarbij heb ik de mentale kant benadruk en liet zien dat parkour van waarde is voor mensen van elke leeftijd.

Een punt van kritiek op de ontwerpen van Yalp is dat ze relatief weinig mogelijkheden bieden op het gebied van flow, technieken etc. Dit beperkt de mogelijkheden voor verschillende mensen en ook voor programmering. Het doel om bewegen toegankelijk te maken en mensen ongeacht leeftijd, ervaring, vaardigheid of achtergrond te stimuleren wordt dan ook niet gehaald. Ander obstakels en plaatsingen kunnen gemakkelijk meer mogelijkheden bieden, niet alleen voor het beoefenen van parkour, maar ook voor andere activiteiten, waaronder calisthenics.

In zijn e-mail geeft Berry Hellegering aan dat de ontwerpen tussen de € 10.000 en € 80.000 kosten, wat betekent dat ze mogelijk binnen de subsidieaanvraag passen. Dit is echter niet goedkoper dan een park in samenwerking met Parkour Designs. Zo kost de DASH Layout M1 € 85.865 excl. BTW en verankering. Ankeren kost € 750,- excl. VAT. Bij elkaar en inclusief 21% btw kost de DASH Layout M1 € 104.804,15, net zoveel als andere parken. Bij het inrekenen van de bruikbaarheidswaarde in de vergelijking, wordt het ontwerp van Yalp zelfs duurder. Het goedkoopste ontwerp (incl. realisatie) dat Parkour Designs maakte kostte 15k en de grootste 100k. Dit omvat ontwerp, materiaal, beheer en constructie. Hierdoor kost de DASH Layout M1 net zoveel als het grootste park dat Parkour Designs heeft ontwikkeld. Dit terwijl het ontwerp van Parkour Designs meer gebruikswaarde heeft.

Parkour Designs is de ontwerpafdeling van Parkour Generations, de wereldwijd toonaangevende parkour-organisatie. Onder ander coached Parkour Generations en biedt de eerste en enige certificaten die zijn ontwikkeld met de oprichters van Parkour, Freerunning en ADD. Ze hebben parken en openbare ruimtes over de hele wereld ontworpen, in samenwerking met bewoners en lokale bedrijven. Ook hebben ze ervaring in het creëren van multifunctionele ruimtes waarbij ze samen werken met specialisten van ander sporten. Hun begrip van hoe design gemeenschapsvorming beïnvloedt, is ook uitstekend. Uiteraard kan Parkour Designs een optisch aantrekkelijk ontwerp creëren. Ze kunnen muren meer sculpturaal maken, meer als een openbare kunstinstallatie, en ze kunnen worden gekleurd. De samenwerking met hen zorgt voor het beste resultaat voor het parkour- en beweegpark - functioneel voor veel mensen, stimulerend, prettig en passend in de omgeving.

Verder heb ik verduidelijkt dat voor de beste resultaten en waarde het noodzakelijk is om met een uitstekende ontwerper te werken en, indien nodig, aanvullende financiering te regelen, zo als dit ook bij he skatepark gebeurd is. Ik verwees ook naar het hoofdstuk over de financiering van het project en de updates over het park aan de Nobelweg. Ook heb ik aangegeven dat andere gebruikers van het park aan de Nobelweg, bv. de GoalTrainers, vinden dat het design te wensen overlaat.

Ten slotte gaaf ik aan dat ik al met Parkour Designs aan het project werk. Dit had ik reeds eerder aan Berry Hellegering en Maarten Boele verteld.

Nieuwe versie van het strategisch plan

Het plan van aanpak voor het parkour/bewegingspark en de multifunctionele ruimtes is geactualiseerd, aangepast aan de nieuwe vorm en opgestuurd naar Maarten Boele en Berry Hellegering.

Plan van aanpak bijgewerkt

Er zijn nog enkele updates gemaakt aan het plan van aanpak en verzonden naar Maarten Boele en Berry Hellegering. De wijzigingen en toevoegingen ten opzicht van de eerdere versie zijn gemarkeerd. Deze versie bevat echter niet alle wijzigingen aangezien het plan doorgaans wordt aangepast. Voor de meest recente versie verwijs ik naar de pagina over 'Een vrolijke en bewegende buurt'.

Feedback op de eerste bundel van voorstellen en planning meeting

Vandaag liet de schrijfgroep van Wijkendeal Nude weten dat zij donderdag 31 maart samen met vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland de eerste bundeling van voorstellen hebben besproken. Deze bundeling werd goed ontvangen.

Wel is er op dit moment overlap in tekst en budget tussen de werkgroepen. Daarom is de volgende stap het identificeren van overlappende gebieden en het bepalen waar voorstellen kunnen worden samengevoegd of gescheiden. Daarnaast moet worden verkend hoe duurzame implementatie kan worden bereikt om ervoor te zorgen dat de structuur en processen op de lange termijn een prettige, veilige, schone, inspirerende en inclusieve buurt blijven bevorderen.

Om deze doelen te bereiken heeft de schrijfgroep voor Wijkendeal Nude een datumprikker gemaakt voor een bijeenkomst met als doel te komen tot een gezamenlijke Wijkendeal.

Datum gekozen en eerste bundeling van voorstellen ontvangen

Vandaag is de datum voor de vergadering vastgesteld die in de vorige update werd genoemd. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 15 april van 10.00 tot 12.00 uur.

Daarnaast heb ik vandaag de bundeling van voorstellen ontvangen die de schrijfgroep van Wijkendeal Nude en vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland op 31 maart hebben besproken. Opvallend is dat het bewegings-/ parkourpark en de multifunctionele ruimtes niet worden genoemd onder het kopje 'creëren van ontmoetingsplekken', maar apart onder 'organiseren van activiteiten'. Dit terwijl deze voorzieningen goed zouden passen bij de plannen om ontmoetingsplekken te creëren en om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. De insteek van het bewegings-/ parkourpark en de multifunctionele ruimtes is om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen en te verbinden.

Het voorstel omvat € 50.000 voor het parkour-/beweegpark en multifunctionele ruimtes tussen de flats, wat meer dan een vermindering van 50% is ten opzichte van de geschatte kosten van € 100.000 in het laatste ingediende plan van Karakour Nation, aangezien de kosten van de multifunctionele ruimtes en workshops nog niet zijn bepaald in het plan van Karakour Nation. Wel worden in het voorstel € 100.000,- voor het herontwikelen van het Groen van Prinsterer plein geschat en zijn er € 5.000 voor banken of te wel de slinger van verbinding tussen de flats opgenomen.

Een ander punt van opvallendheid is dat in de bundeling van voorstellen onder het kopje 'creëren van ontmoetingsplekken' de ruimtes tussen de flats en het plein bij de Groen van Prinstererstraat worden aangepakt. Dit terwijl Berry Hellegering en Maikel Geerlings van Sportservice Wageningen hebben aangegeven dat deze gebieden niet vernieuwd kunnen worden.

Indien deze gebieden wel vernieuwd kunnen worden, zou veel meer waarde voor de bewoners gecreëerd kunnen worden. Er zou een uitgebreid bewegingspark met voorzieningen voor verschillende activiteiten (zoals survival, parkour, yoga, boulderen, enz.) kunnen worden ontwikkeld, evenals multifunctionele ruimtes bij de flats die een verlenging van de achtertuin vormen waar bewoners buiten kunnen werken, samen lunchen, tussen het werken door kunnen bewegen, kinderen kunnen spelen, vrienden van het groen kunnen tuinieren en meer. Door deze mogelijkheden zou de levenskwaliteit van bewoners aanzienlijk worden verbeterd.

Ongeveer tijdlijn bekend en presentatiebord ontwikkeld

Karakour Nation heeft een update gekregen van Berry Hellegering van Sportservice Wageningen. De werkgroep activiteiten komt over een maand weer bij elkaar en het plan is om de voorstellen in juli of augustus naar de provincie Gelderland te sturen. De provincie beoordeelt vervolgens de plannen en mogelijk wordt eind dit jaar een deelfinanciering toegekend. Het indienen van de plannen is echter geen garantie voor goedkeuring. Als de financiering rond is, kunnen stappen worden gezet naar daadwerkelijke uitvoering. Daarbij speelt de gemeente een belangrijke rol bij veranderingen in de openbare buitenruimte.

Volgens Berry Hellegering heeft het idee van een parkour/ bewegingspark dat aansluit bij de wensen voor het Groen van Prinstererplein, waar beweging voor jong en oud en culturele maaltijdencentraal staan om ontmoetingsplekken te creëren voor mensen met verschillende achtergronden en culturen, meer kans van slagen bij betrokkenheid en steun van buurtbewoners en partners uit de wijk. Daarom verzocht hij om draagvlak te creeëren.

Karakour Nation heeft daarnaast een presentatiebord ontworpen voor een betere presentatie en visualisatie van het idee. De focus van het presentatiebord ligt op het ontwerp voor de ruimte aan de Groen van Prinstererstraat, aangezien de kans op realisatie van multifunctionele ruimtes tussen de flats klein wordt geacht. De twee onderste foto's op het presentatiebord laten wel een idee zien voor de kleine multifunctionele ruimtes tussen de gebouwen.

Kenniskaart van de provincie via de gemeente ontvangen

Vandaag heeft Karakour Nation via de gemeente de onlangs verschenen Kenniskaart van de provincie met algemene informatie over het conceptplan Wijkendeal (zoals de Dorpendeal in Wageningen vooralsnog heet) ontvangen. Rudy de Jager van de gemeente gaf ook aan dat momenteel de focus ligt op onder andere de financiering van het gehele plan. Elke euro die in het plan wordt geïnvesteerd, kan door de provincie met een extra euro worden gesubsidieerd (tot een maximum van vierhonderdduizend euro). Voor verdere informatie over de vereisten, structuur en het proces verwijst hij naar de contactpersoon van de werkgroep activiteiten.

Nieuwe versie van plan en tijdlijn ontvangen, evenals ondertekend SOK

Vandaag heeft Karakour Nation een update ontvangen van Sylvia Sikkema over de Wijkendeal/Dorpendeal en een nieuwe versie van de subsidieaanvraag, evenals de ondertekende Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Volgens Sylvia Sikkema verlopen de gesprekken met de Provincie Gelderland over de Wijkendeal goed en is er vertrouwen dat het project financiering zal ontvangen. Er bestaat echter nog steeds een mogelijkheid dat het niet zal slagen. Met de Provincie Gelderland hebben Rudy de Jager en Sylvia Sikkema de tijdlijn besproken. De tijdlijn wordt beschouwd als zeer ambitieus maar haalbaar met de medewerking van alle betrokken partijen. Het voltooien van de Wijkendeal-aanvraag op korte termijn wordt belangrijk geacht om de energie die bestaat in de Nude voor implementatie te behouden. De tijdlijn is als volgt:

 • Maandag 30 mei: Indienen van het juridische basisdocument voor de Wijkendeal in bij de Gemeente Wageningen.
 • Dinsdag 7 juni: Indienen van een conceptversie van de Wijkendeal (inclusief een solide financieringsplan) en een bijgewerkt juridisch basisdocument bij de Provincie Gelderland. De provincie zal het bespreken met de subsidieafdeling in dezelfde week.
 • Dinsdag 14 juni: De Provincie Gelderland zal feedback geven op het voorstel aan de Gemeente Wageningen. Er zal de mogelijkheid zijn om aanpassingen en/of toevoegingen te doen, bijvoorbeeld aan het deel van de kostenraming.
 • Week van 20 juni: Bestuursraadpleging met de leden van de SOK (Samenwerkingsovereenkomst).
 • Week van 27 juni: Schrijven van het adviesrapport voor de Wijkendeal en formeel input van verschillende gemeentelijke afdelingen vraag .
 • Uiterlijk donderdag 5 juli: Indienen van het adviesrapport over de Wijkendeal voor de raadsvergadering op 12 juli.
 • Dinsdag 12 juli: Raadsbesluit over de Wijkendeal. Als de Wijkendeal is goedgekeurd, dan kan de aanvraag worden ingediend bij de Provincie Gelderland nadat deze is ondertekend door de partners van de SOK en voorzien is van “ondersteunende/instemmende handtekeningen door bewoners”.
 • Woensdag 7 of 14 september: Feestelijk moment voor alle betrokken partijen in de Nude.

Deze tijdlijn betekent dat er voor of tijdens de zomer duidelijkheid zal zijn over de Wijkendeal. Omdat op 7 juni een versie met een solide financieringsplan aan de Provincie zal worden gepresenteerd, is het belangrijk dat de kosten van het bewegingspark, de multifunctionele ruimtes en workshops ongeveer bekend zijn en het plan met betrekking tot deze onderwerpen up-to-date is.

De ontvangen versie van de subsidieaanvraag omvat niet langer aparte elementen voor parkour coaching, het beweegpark en multifunctionele ruimtes tussen de flats. In plaats daarvan maken parkour-workshops nu deel uit van de activiteiten en liegft de focus bij het Groen van Prinstererplein op bewegen, sport en picknicken. In deze versie is geen kostenraming opgenomen. Karakour Nation werkt hard aan een nieuw plan met een bijgewerkt budget en aangepast aan de nieuwe situatie met betrekking tot het beweegpark, de multifunctionele ruimtes en workshops voor de subsidieaanvraag.

Karakour Nation heeft ook de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ontvangen met een lijst van partners die het project in de wijk Nude moeten goedkeuren en de afspraken die ze hebben gemaakt. In de wijk zijn diverse projecten gepland, zoals groot onderhoud, vernieuwen van groen en riloiering zo als overgang naar duurzame energie. De partners van de SOK streven ernaar om dit te gebruiken om mensen te verbinden, op te leiden en werkgelegenheid te bieden, terwijl ze de wijk groener maken en afvalbeheer aanpakken om uiteindelijk een duurzame en aangename wijk te creëren. In de samenwerkingsovereenkomst bespreken de partners ook hoe ze kunnen samenwerken, welke waarden ze delen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat deze waarden worden weerspiegeld in hun samenwerking en projecten. De partners die in de SOK zijn opgenomen, zijn Buurtbedrijf NuDe Toekomst, De Woningstichting, gemeente Wageningen, Welzijn Solidez, Sportservice Wageningen en OBS De Wereld.

Nieuw plan ingediend

In de nacht van 6 op 7 juni heeft Karakour Nation om 4:08 uur een nieuwe versie van het plan voor de subsidieaanvraag gedeeld met de partijen die de aanvraag bij de provincie Gelderland indienen. De hoofdlijnen zijn aangepast op basis van de gewijzigde situatie rondom de locatie voor het parkour-/movement park en de slinger van verbinding waarin de multifunctionele ruimtes passen. Het plan bevat nu ook aanpassingen voor het plein bij OBS De Wereld. Onder het kopje 'Partners & Kosten' staat een schatting van de kosten voor de movement park, multifunctionele ruimtes, plein bij OBS De Wereld en programmering. De precieze invulling (design, activiteiten, enz.) moet nog plaatsvinden. De kosten voor het movement park bij het Groen van Prinstererplein worden geschat op €100.000,- en de kosten voor de multifunctionele ruimtes op €10.000,- tot €15.000,- per pleintje. Daarbij komen nog kosten voor onderzoek, het werven van fondsen en sponsoren, administratie, enz., en workshops die sportaanbieders geven. Een ander kostenpunt is het vervangen van de tegels door kunstgras en de aanleg van een volleybalveld bij het plein bij OBS De Wereld. De bijbehorende plattegrond is te vinden op https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IwcJPJVhfGV8QxklPQG9Bw28ZN6EBGmv&usp=sharing.

Nieuwe versie dorpendeal ontangen en bewonersbijeenkomst komt er aan

Karakour Nation heeft een nieuwe versie van het plan ontvangen, gedateerd op 07-06-2022. Het plan omvat een budget van €775.500 voor het Nude. Dit budget wordt gedeeltelijk gedekt door de gemeente en provincie. De resterende middelen moeten worden verkregen via verschillende bronnen zoals sponsoring, crowdfunding, donaties in natura en emballagedonaties. Van het totale budget is €100.000 toegewezen aan het beweegpark en €10.000 is beschikbaar voor oefeningen en sportactiviteiten. Dit sluit aan bij de geschatte kosten voor het beweegpark op het Groen van Prinstererplein, exclusief kosten voor onderzoek, fondsenwerving, sponsoring, administratie, enzovoort. Daarnaast kan er circa € 67.000 worden geoormerkt voor de "Slinger van Verbinding" als dit de slinger van banken (€5.000), afvalbakken (€3.000) en de informatieve, verbindende, educatieve voedselroute (€60.000) combineert. Als het gehele bedrag van €67.000 kan worden gebruikt voor het "Slinger van Verbinding", kunnen er 4 tot 7 pleinen tussen de flats van 10-15k elk worden ontwikkeld. Deze toewijzing kan veranderen op basis van buurtsteun en andere factoren. Het moet worden opgemerkt dat de vervanging van de tegels door kunstgras en de realisatie van een volleybalveld op het plein nabij OBS de Wereld niet in het plan zijn opgenomen. De nieuwste versie van het Dorpendeal is hieronder te vinden. Voor een visuele weergave van de doelgebieden en de huidige budgettoewijzing, evenals enkele vereisten en wensen, kunt u de kaartvisualisatie bekijken.

Er staat ook een bewonersbijeenkomst gepland. De bijeenkomst vindt plaats op 21 juni, van 17.00 uur tot 20.00 uur, in het Buurthuis 'Huis van de Wijk'. Het wordt een open avond waar de plannen in grote lijnen worden gepresenteerd op posters. De leden van de werkgroep zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Ten derde heeft Karakour Nation antwoorden ontvangen op belangrijke vragen van Sylvia Sikkema. Het plan wordt voortdurend verfijnd en op hoofdlijnen ontwikkeld. Momenteel ligt de focus op het beantwoorden van de vragen voor het besluitvormingsproces van de gemeente en provincie. De meer uitgebreide uitvoering zal plaatsvinden na goedkeuring van financiële middelen door de gemeente en provincie, naar verwachting rond oktober. Aangezien de gemeente en provincie een deel van het plan financieren, moeten er aanvullende financieringsbronnen worden veiliggesteld. Er zijn al inspanningen gaande om extra sponsors en fondsen aan te trekken. Dit zal ook na de goedkeuring en toewijzing van financiële middelen door de gemeente en provincie doorgaan. Sylvia Sikkema heeft gevraagd of Karakour Nation op de hoogte is van eventuele fondsen of sponsors voor het onderdeel Parkour/beweegpark. Een van de eerste stappen na goedkeuring zal het werven van een wijkaanjager zijn. Naarmate het project zich ontwikeld en concrete plannen worden gemaakt, zullen meer bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen en hun ideeën bij te dragen, zodat er een project ontstaat dat brede steun geniet en kan gedijen buiten de initiële tweejarige periode. Het inhuren van aannemers zoals ontwerpers en bouwbedrijven zal pas worden overwogen na de concrete ontwikkeling van het idee in samenwerking met bewoners en met de betrokkenheid van partners. Indien mogelijk zullen bewoners zelf betrokken worden bij de uitvoering van verschillende aspecten van het project.

Wijkendeal goedgekeurd en viering

Goed nieuws! Karakour Nation heeft net vernomen dat de gemeente en provincie de aanvraag voor het buurtontwikkelingsplan hebben goedgekeurd. Ze zullen een deel van het project financieren. De viering voor deze prestatie staat gepland voor vandaag. Vanaf 14.00 uur is er sport voor kinderen en een springkussen tegenover het Huis van de Wijk de Nude, Kortestraat 2. Tussen 17.00 en 19.00 uur opent Nuderijk, zoals de dorpendeal nu heet, de deuren met muziek, hapjes en het Rad van Fortuin.

De volgende stap is het aanstellen van een wijkaanjager die samen met de bewoners en andere partijen het plan verder zal ontwikkelen. De wijkaanjager zal verantwoordelijk zijn voor het coördineren, motiveren en ondersteunen van de bewoners om deel te nemen aan het project. Het plan moet binnen twee jaar worden voltooid. Karakour Nation is verheugd over deze vooruitgang en kijkt ernaar uit om samen te werken met de buurtversterker en de gemeenschap om dit project tot stand te brengen!

Tijdens de viering waren veel mensen, waaronder mensen van de gemeente en SOK, erg enthousiast over de ideeën van Karakour Nation en Parkour Designs voor het beweegpark bij de 'Groen van Prinstererstraat'.

Design voorstel in ontwikkeling

Sinds 7 september werken Parkour Designs en Karakour Nation nauw samen aan een conceptontwerp voor het movementpark bij de Groen van Prinstererstraat. We zijn verheugd om jullie een voorproefje te geven van wat we aan het ontwikkelen zijn. We kunnen niet wachten om het voorstel te delen en jullie te laten zien hoe het park eruit zou kunnen zien.

Conceptontwerp afgerond en buurtaanjager aangesteld

We zijn verheugd om aan te kondigen dat het conceptontwerp voor het bewegingspark aan de Groen van Prinstererstraat nu compleet is! Het ontwerp heeft een efficiëntere indeling met vloeiendere overgangen tussen gebieden om interactie en verbinding tussen mensen te bevorderen, terwijl het zich houdt aan de wettelijke voorschriften. We hebben rekening gehouden met tal van wensen uit de dorpendeal 'Nuderijk' en deze in het ontwerp opgenomen, waaronder afstemming op het K3-ontwerp dat is toegepast bij de renovatie van woningen, muurschilderingen, opties voor diverse culturele maaltijden en het vergroten van de hoeveelheid groen, terwijl meer mogelijkheden worden geboden voor mensen om deel te nemen aan sportactiviteiten, ongeacht leeftijd, ervaring, vaardigheid, achtergrond of financiële situatie. Dit ontwerp moedigt bewoners aan om te bewegen, te experimenteren en te spelen. Het stelt hen in staat om hun favoriete activiteiten uit te voeren en biedt voor elk wat wils. Uiteindelijk draagt het park bij aan een hechte buurt waar mensen hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen en het bevorderd hen gezondheid.

Om meer informatie te geven over hoe we de wensen uit de dorpendeal hebben verwerkt en de gedachten achter het ontwerp, hebben we een speciale webpagina ontwikkeld. Aangezien dit een concept is, kan het nog verder worden aangepast zodra we aan het project zijn toegewezen. We zijn benieuwd naar jullie gedachten en ideeën over het ontwerp.

We hebben ook nog een ander update. We zijn verheugd om de wijkaanjager, Marga Janse van Majas ConneXion, te introduceren. Zij is een verbinder, adviseur en trainer op het gebied van diversiteit en inclusie, met als motto 'iedereen doet mee'. Met de wijkaanjager aangesteld, gaan we nu naar de volgende fase van het project, die inhoudt dat we het plan gedetailleerder gaan vormgeven en de dorpendeal 'Nuderijk' gaan uitvoeren.

Meeting met wijkaanjager Marga Janse

Guido Bartels van Karakour Nation had een meeting met wijkaanjaher Marga Janse om het Nuderijk project te bespreken. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Guido Bartels het concept parkontwerp dat is ontwikkeld door Karakour Nation en Parkour Designs. Het ontwerp omvat een Beweeg- en Fitnessgebied met voorzieningen voor parkour, calisthenics en slacklining, evenals een Sportgroen en picknickgebied voor sociaal contact, dansen en yoga. Het ontwerp heeft ook als doel het bestaande buurtgroen met Jeu de Baules op te knappen  en de groenvoorzieningen uit te breiden. Daarnaast is er een natuurlijke speelplek voor kinderen waar ook ouders kunnen meedoen. De Pumptrack is een andere onderdeel van het ontwerp die gebruikt kan worden om te wandelen, skaten en met rolstoelen. Tegelijkertijd is het een dynamisch kunstwerk. De verschillende gebieden van het park zijn met elkaar verbonden, zodat mensen met verschillende interesses samen kunnen komen en het verbinding tussen bewoners bevorderd.

Het doel van Karakour Nation en Marga Janse is om een ontwerp te ontwikkelen dat voldoet aan de wensen van de bewoners, voor iedereen iets te bieden heeft, de gezondheid en het welzijn verbetert, en langetermijnwaarde heeft. Om dit te bereiken, vinden we het belangrijk om input van bewoners te verzamelen via verschillende middelen zoals gemeenschapsbijeenkomsten, ouderenavonden en sportdagen. Marga Janse benadrukte het belang van dat bewoners vertrouwd raken met nieuwe ideeën. Ze stelde voor om op 28 januari een Sport Workshopdag te organiseren en op 4 februari een Cultuur Workshopdag, waar mensen kennis kunnen maken met nieuwe activiteiten en ideeën. Ze stelde ook voor om op 18 en 25 januari open avonden te organiseren over de pleinen om ideeën en input van bewoners te verzamelen. Daarnaast plande ze een Lichtjesfeest op 22 december. Ze stelde ook voor om de kinderraad erbij te betrekken om hun advies en input te vragen. Volgens haar is het ook belangrijk dat bewoners zelf bijdragen aan het project, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het bouwproces, zoals het planten van planten en het creëren van muurschilderingen.

De gemeente wil een deel van het park overzien en bemiddelen, en zij hebben de wens uitgesproken voor een onderhoudsarm ontwerp. Hierdoor heeft Marga Janse enkele zorgen over het uitbreiden van het buurtgroen. Ze benadrukte het belang van het opnemen van een speeltuin in het ontwerp, die moet voldoen aan de voorschriften van het Warenwetbesluit voor attractie- en speeltoestellen. Marga Janse heeft ook gevraagd naar de mogelijkheid om een tent op te zetten voor activiteiten. Daarnaast stelde ze voor om vertrouwde sporttoestellen te platsen waarmee mensen kunnen trainen zonder de hulp van een instructeur, zodat het voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun financiële situatie. Karakour Nation stelde voor om borden met voorbeeldoefeningen op te nemen om inspiratie te bieden en nieuwe mogelijkheden te bieden. Het vergroten van de diversiteit van het park voorkomt dat het na verloop van tijd eentonig wordt en verhoogt de langetermijnwaarde ervan. Een andere zorg van Marga Janse is het commerciële gebruik van het park, wat geluidsoverlast kan veroorzaken. Ze maakt zich ook zorgen over hangjongeren die overlast kunnen veroorzaken en een gevoel van onveiligheid kunnen creëren. De meeste van deze aspecten zijn al in het conceptontwerp opgenomen of kunnen gemakkelijk worden toegepast tijdens de verdere ontwikkeling van het plan.

Guido Bartels informeerde ook naar de planning, voortgang en volgende stappen bij het project. Marga Janse gaf verschillende belangrijke punten, zoals de verwachte verwijdering van de containers van Van Wijnen op het plein tegen het einde van mei of begin juni, waarna de bouw kan beginnen. Ze vermeldde ook dat Berry Hellerering van de Sport Service niet langer betrokken is bij het project en dat Justin Marks zijn functie zal overnemen. Verder liet ze weten dat alle plannen en ontwerpen moeten worden goedgekeurd door de partners van de SOK (Samenwerkingsovereenkomst).

In een opvolgende e-mail deelde Karakour Nation het conceptontwerp voor het movement park met Marga Janse en benadrukte dat het ontwerp kan worden aangepast en verder ontwikkeld met Parkour Designs op basis van de uitgesproken wensen van de bewoners nadat de ontwerpopdracht aan Karakour Nation is toegekend. Karakour Nation bood ook aan om de ontwikkeling van het movement park te begeleiden en verzekerde naleving van de Warenwetbesluit-regels voor attractie- en speeltoestellen, evenals andere voorschriften. Helaas kan Karakour Nation niet aanwezig zijn bij de avondbijeenkomsten over de pleinen op de voorgestelde data. Karakour Nation is wel beschikbaar om workshops tijdens de workshopdagen te geven. Verder vroeg Karakour Nation of verdere bijeenkomsten gepland zijn, wat redelijk lijkt om bewoners in de gelegenheid te stellen input te leveren nadat ze zich vertrouwd hebben gemaakt met verschillende nieuwe activiteiten tijdens de workshops. Karakour Nation informeerde ook naar het plan voor het Lichtjesfeest op 22 december in relatie tot de dorpendeal. Tot slot werd vermeld dat Haico van dansschool Bransz geïnteresseerd is om bij te dragen aan Nuderijk.

Karakour Nation verwerkt momenteel de input van Marga Janse op de webpagina over het movement park in de Nude. Eventuele aanpassingen of verdere ontwikkeling van het conceptontwerp, evenals andere activiteiten zoals het ontmoeten van bewoners en het houden van workshops, worden uitgevoerd door Karakour Nation en Parkour Designs nadat de ontwerpopdracht is toegekend.

Update van wijkaanjager Marga Jansen

Op naavrag heeft Karakour Nation een update over de voortgang van het project van Marga Jansen ontvangen. Helaas was haar vorige bericht verloren gegaan door technische problemen. Marga Jansen liet echter weten dat ze iets te enthousiast was geweest met de data en planning, en dat ze zich realiseert dat het nu het allerbelangrijkste is om in gesprek te gaan met de bewoners. Haar doel is om nieuwe werkgroepen te vormen die zich zullen richten op de ontwikkeling van de pleinen en het hondenveld.

Om dit te bereiken heeft ze een reeks evenementen gepland waar bewoners samenkomen en hun gedachten kunnen delen. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden zonder inspirerend ideeën of materialen zoals conceptontwerpen of visualisaties. Sinds 11 januari is ze begonnen met een inloopavond op woensdag voor spelletjes en discussies in het buurthuis, en vanaf morgen zal ze de discussies verbinden met relevante onderwerpen om te zien wat daaruit voortkomt. Daarnaast zal Marga de deuren langs gaan om meer mensen uit te nodigen om deel te nemen aan het proces.

Karakour Nation waardeert de update van Marga Jansen en moedigt bewoners aan om actief deel te nemen aan het gesprek om het project vorm te geven. Karakour Nation kijkt uit naar verdere informatie over de geplande workshops en bevestiging dat Karakour Nation de mogelijkheid krijgt om het beweegpark aan de Groen van Prinstererstraat in de Nude-wijk in Wageningen vorm te geven.

Karakour Nation niet langer betrokken bij parkontwerp

Bij navraag omdat er al enkele maanden geen updates over het park waren, liet de wijkanjager aan Karakour Nation weten dat ze geen gebruik zal maken van de diensten van Karakour Nation en Parkour Designs voor het project. Ze vroeg Irma de Jager van Groendok, tuinontwerper, een schets te maken voor de beweeg en speelpark aan de Groen van Prinstererstraat, die op woensdagavond 24 mei met de bewoners wordt besproken. Als gevolg hiervan zullen Karakour Nation en Parkour Designs niet langer bijdragen aan het project. Volg Nuderijk op Facebook voor toekomstige updates over het park.